DANINA PANU ANDRZEJOWI KRZYWICKIEMU

danina Romana Leszewicza 002Andrzej Krzywicki otrzymuje wymiar pustoszy Rożnowo we włości dołhomowskiej nad rzeczką Zabawką. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 131 wg pierwotnej numeracji (skan 138)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż będąc wysłanym od JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego etc. starosty, wiceadministratora ziemie siewierskiej, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók ośm panu Andrzejowi Krzywickiemu na połowie pustoszy Rożnowa w województwie smoleńskiem we włości dołhomowskiej nad rzeczką Zabawką leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak idzie. Poczyna się pierwsza ściana granice od ujścia rowu rożnowskiego, który wpada w rzeczkę Zabawkę. Rzeczką Zabawką w niż w ścianę przesieczoną, na której przy błocie kopiec usypany. Od tego kopca tą ścianą do drogi, która idzie z Rożnowa do Dementejowa. Przy której usypany kopiec. Od tego kopca i drogi, tą ścianą przesieczoną przez rzeczkę Zabawkę do kopca narożnego, który usypany na gruncie Rożnowa – dzieli grunty po lewej ręce p. Zarewicza. Od tego kopca powracając w prawo ścianą z rubieżami, na której kopiec poboczny usypany. Tąż ścianą do kopca narożnego drugiego, który usypany w czarnym lesie. Od tego kopca w prawo ścianą z rubieżami, lasem czarnem w wierzch rowu rożnowego, przy którym na brzegu kopiec usypany. Rowem Rożnowskiem w niż, który dzieli po lewej ręce grunt pana Leszewicza w pół siedliska Rożnowa. Tem rowem do pierwszego ujścia rzeczki Zabawki. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano znamiona na dębach, jodłach i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók ośm wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc dzierżenie panu Andrzejowi Krzywickiemu. Na com dał ten list mój, z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku d. pierwszego novembris roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz