DANINA PANU ALEKSANDROWI CIECHANOWICZOWI

danina aleksandra CiechanowiczaAleksander Ciechanowicz otrzymuje wymiar pustoszy Olechnowo, Maksiejowo, Bieldzicze, Bykowo, Rakisłowicze, Żelzałowo, Małe we włości iwanowskiej nad rzekami Sożem i Rosazą. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 79 wg pierwotnej numeracji (skan 87)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za przywilejem KjM PNM i za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego, kupiskiego, dorobuskiego, rosławskiego etc. starosty, który jest od Królestwa Ich Miłości do Smoleńska i do innych zamków siewierskich od Moskwy rekuperowanych zupełną mocą zesłany, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók pięćdziesiąt JMP Aleksandrowi Ciechanowiczowi we włości iwanowskiej nad rzeką Sożem i Rosazą obapół brzegu leżące, mianowicie w pustoszach Olechnowie, Maksiejowie, Bieldziczach, Bykowie, Rakisłowiczach, Żelzałowie, Małym.

Których to pustoszy ograniczenie. Naprzód pierwsza ściana granice od rzeki Rosazy, po mniejszy rów, przy którym kopiec na brzegu błota od Rosazy usypany. Tym rowkiem i ścianą nowoprzesieczoną, która dzieli grunt PP Azanczewskich, idąc prostym trybem przez mech i łuh w ścianę przesieczoną, która idzie do drogi z Pohomowa do Smoleńska [sic!] idący, przy której kopiec narożny [nieczytelne] [r]ęce usypany na gruncie Bełdziuczyna, który dzieli grunt panów Aza[nczewskich] i JMP Korsaka. Od tego kopca i drogi powracając starą granicą wieczystą, idąc ścianą załomowaną [?], kładąc znamiona na drzewach, wedla gruntu JMP Korsaka do ściany poprzecznej i kopca narożnego, który dzieli grunt pana Stankiewicza. Od tego kopca w prawo przez dwa mchy, idąc do kopca winklowego, który dzieli grunt Miciuszyna. Od tego kopca w lewo do drogi, która idzie z Miciuszyna do Olechnowa. Od tej drogi i kopca prostą ścianą z rubieżami wyciętymi w rzekę Soż. A Sożem w Rosazę idąc śrzodkiem w górę do poprzecznej ściany do kopca usypanego na brzegu Rosazy na gruncie Zechiłowa, który dzieli grunt JMP Gorzechowskiego. Od Rosazy i kopca prostą ścianą prze[nieczytelne] w górę do drogi, która idzie z Roskisłowicz do Demenciejowa, przy której [kopiec]. Od tej drogi i kopca, tąż ścianą w rów suchodół, który dzieli grunt derewni [nieczytelne] [s. 80:], a rowem do kopca narożnego przy wielkiej sośnie usypanego na gruncie Roskisłowskim. Od tego kopca w prawo ściana przesieczoną, z rubieżami, przez drogę świerzszczkową [świeszczennikową???] do rowu suchodołu. Na brzegu kopiec usypany, który dzieli grunt pana Kudzina. Od tego rowu i kopca tąż ściana w rzekę Rosazę, przy której na brzegu błota kopiec. A Rosazą śrzodkiem w niż do pierwszego rowu i kopca, który dzieli grunt panów Azanczewskich.

U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy. W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na róznych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók pięćdziesiąt wymierzawszy i dostateczne ograniczeni uczyniwszy, podałem w moc dzierżenie JMP Aleksandrowi Ciechanowiczowi. Co dla lepszej wiary i pewności daję mu ten list mój wymiaru i ograniczenia z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia dwudziestego ósmego novembris roku tysiąc sześćset dwudziestego ósmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz