DANINA PANU ADAMOWI CHRZCZONOWICZOWI

danina Adama Chrzczonowicza we włości szczuckiej 001Adam Chrzczonowicz vel Krzscząnowicz otrzymuje wymiar derewienki Kołpiewo i pustoszy Grykowo, Mitkowo nad rzeką Sosznią we włości szczuckiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 287 wg pierwotnej numeracji (skan 268)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM JMP Adamowi Chrzczonowiczowi na włók sześćdziesiąt danym i za osobliwym listem od króla JM PMM [s. 288:] do mnie pisanym, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók sześćdziesiąt p. Adamowi Chrzczonowiczowi, mianowicie w derewnience Kołpiewie, w pustoszach Grykowie, Mitkowie w województwie smoleńskiem w stanie szczuckim nad rzeką Sosznią, Konedycą i Jeziorkiem Kołpyta leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Sośnicy od uścia rzeczki Konedycy. Rzeczką Konedycą w górę środkiem idąc do kopca narożnego na brzegu tej rzeczki Kondycy po prawej stronie około jodły usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie JKM las czarny, a po prawej las czarny p. Adama [sic!] Krzscząnowicza do Mitkowa należący. Od tej rzeczki i kopca w prawo powróciwszy znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi idąc prosto czarnym lasem, zajmując połom mały, do drogi z Wasilowa do Kołpity idącej, przy której usypany kopiec poboczny. Tąż ścianą znamionami na drzewach prosto idąc do kopca narożnego nade mchem łomieńskiem około lipy usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie JKM las czarny i mech łomieński. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy krajem mcha łomieńskiego, idąc do kopca narożnego na brzegu rzeki Sożnicy poniżej jeziorka Kołpity i gniazd bobrowych około brzozy usypanego, przy którym obapół na wielkich drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto, który dzieli grunt po lewej stronie JKM las mszysty, a po prawej grunt p. Krzsczonowicza. Od tego kopca rzeką Sożnicą w górę środkiem przez jeziorko Kołpito idąc do uścia rzeczki Konedycy. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók sześćdziesiąt wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc, w dzierżenie prawa lennego wieczystego JMP Adamowi Krzsczonowiczowi. Co dla lepszej wiary i pewności daję mu ten list mój wymiaru i ograniczenia z podpisem ręki mej własnej i moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku d [bez daty].

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz