DANINA PANÓW CHODYKOWSKICH

danina Chodykowskich 001Michał i Jędrzej Chodykowscy otrzymują wymiar pustoszy Poniowino, Bojarkino, Prudzino nad rzeczką Piwowarką we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 172 wg pierwotnej numeracji (skan 169)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za przywilejem JKM PNM i za listem podawczem JMP rewizora podsędka smoleńskiego i rewizora JKM wymierzyłem gruntu do paszni i osady zgodnego PP Michałowi, Jędrzejowi Chodykowskiem włók szesnaście na pustoszy Poniowinie, Bojarkinie i na części pustoszy Prudzina w województwie smoleńskiem we włości iwankowskiej nad rzeczką Piwowarką leżące.

danina Chodykowskich 002Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Poczyna się pierwsza ściana granice od rzeczki Piwowarki i rowu wielkiego, który wpada w tęż rzeczkę. Tym rowem i łużkiem w górę, który dzieli grunt po lewej ręce JMP Kazanowskiego szaciłowski, do drogi, która idzie z Szaciłowa do Prudzinowa, przy której kopiec usypany około pnia dębowego. Od tego kopca i drogi ścianą przesieczoną z rubieżami do kopca narożnego, który usypany na gruncie prudzinowskiem na ścienie przesieczonej. Od tego kopca tą ścianą do drogi, która idzie z Szaciłowa do Prudzina, przy której kopiec i dąb z krzyżami. Tą drogą przez łuh prudzinowski i mostek, zajmując część siedliska Prudzina. Tą drogą do rozstai, przy których kopiec usypany, przy części siedliska Prudzinowa. Od tego kopca w prawo drogą do Konszynowa idącą do kopców trzech, które dzieli grunty prudzińskie p. Puzyrewskiego i PP Puciatów. Od tych kopców i drogi tą ścianą wielka przez mech wielki żelazny i przez rów do gościńca jelińskiego, przy którym kopiec narożny usypany. Od tego kopca przez rów wielki gościniec, który dzieli grunt JMP Kazanowskiego. Tym rowem w rzeczkę Piwowarkę. Rzeczką Piwowawarką przez mostek, przy którym kopiec. Tąż rzeczką w niż do pierwszego rowu, który dzieli grunt JMP K [okienko!]. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych etc. Które to włók szesnaście wymierzawszy etc. podałem w moc dzierżenie PP Chodykowskiem. Na com dał ten list mój z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia dwudziestego trzeciego novembr[is] roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz