DANINA PANOM PUZYREWSKIM

danina Puzyrewskich 002Panowie Puzyrewscy otrzymują wymiar siedliska Stankowo, Ptachino, Krzeńkowo, części siedliska Puczniewo nad Suchą Słowazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Na podstawie tego wymiaru trudno przeprowadzić na mapie granice daniny, przeto oznaczyłem je według granic widniejących na XIX-wiecznej dwuwiorstówce.

Jag 906, s. 126 wg pierwotnej numeracji (skan 133)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż według przywileju JKM PNM i za listem, który jest na podanie gruntu uwarowskiego od JMP [s. 127:] Hieronima Ciechanowicza podsędka smoleńskiego rewizora JKM, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego PP Arteneuszowi, Stefanowi, Wasilowi Puzyrewskiem na siedlisku Stankowie i na innych przyległych, mianowicie Ptachino, Krzeńkowo, część Puczniewa, zajmując pustoszy każdemu z nich z osobna po włók sześciu.

Którego gruntu i wymiaru ograniczenie. Naprzód poczyna się pierwsza ściana granice od rzeczki Jelemny po ścianę podłużną przesieczoną, zajmując część siedliska Buchniewa, a dwie części zostawując PP. Puszkowskiem. Tą ścianą prosto w Suchą Słowazą. A Suchą Słowazą śrzodkiem błota na niż idąc do kopca narożnego, który usypany na brzegu wielkiej ścienie gruntów szpitalnych. Od tego kopca narożnego i z Suchej Słowazy powracając granicę w prawo trzecią ścianę śrzodkiem trybu wielkiego szpitalnego idąc prosto do rzeczki Jelemny przeciwko kopca wielkiego pobocznego, który usypany na brzegu po drugiej stronie rzeczki Jelemny. Od tego kopca czwartą ścianą powracając śrzodkiem rzeczki Jelemny, idąc na niż do pierwszej ściany. U której się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu* kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók ośmnaście wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc dzierżenie PP. Puzyrewskiem. Co dla lepszej wiary i pewności daję ten list mój z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia dziewiątego augusti roku tysiąc sześćset dwudziestego szóstego.

*Dopisek na marginesie: „W tem o[…] w kącie w […] włók dwi[e] […], które byli panowie P […] cji te włók […] zeba [?] oddać […] Wielamow […].

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz