DANINA PANOM BARTOSZOWI [I] ALEKSANDROWI SĘPLIŃSKIM

danina PP Sęplińskich 002Panowie Sęplińscy otrzymują wymiar pustoszy Siemieczyno i Fiedorowo nad rzeką Rosazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 133 wg pierwotnej numeracji (skan 140)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż będąc wysłanym od JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók dziesięć PP. Bartoszowi i Aleksandrowi Sęplińskiem na pustoszy Fiedorowie i Siemieczynie w województwie smoleńskiem we włości dołhomowskiej nad rzeką Rosazą leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Poczyna się pierwsza ściana granice od ujścia rzeczki Zabawki, która wpada w rzeczkę Rosazę. Rzeczką Zabawką w górę do ujścia rzeczki Olszanki, która wpada w rzeczkę Zabawkę, przy którym ujściu olcha ze dwiema krzyżami i wrębami wyciętemi. Tąż rzeczką Olszanką w górę w mech wielki hubiński. Krajem mchu i błota w rzekę Rosazę. Rosazą w niż, w ścianę przesieczoną, na którym błocie kopiec narożny usypany, który dzieli grunty po lewej ręce JM kniazia Borowskiego na Borowsku kimbarowskiego. Tąż ścianą przez drogę kimbarowską, która idzie do Siemieczyna, przy której kopiec. Od tego kopca i drogi, tą ścianą do gościńca rosławskiego, przy którym kopiec narożny usypany, który dzieli grunty JM kniazia Borowskiego. Od tego kopca gościńcem rosławskiem ku Smoleńsku w ścianę wielką JMP Pawła Ciechanowicza, na której przy gościńcu kopiec narożny usypany. Tąż wielką ścianą w rzekę Rosazę, przy której na brzegu kopiec usypany. Rzeką Rosazą w górę do pierwszego ujścia i rzeczki Zabawki. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók dziesięć wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc dzierżenie PP. Sęplińskiem. Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia pierwszego novembris roku pańskiego tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz