Danina paniom zakonnem

danina panien benedyktynek 002Benedyktynki smoleńskie otrzymują wymiar placu na kościół i klasztor w Smoleńsku oraz we włości dąbrowieńskiej: daninę w miasteczku Dnieprowo (Surokorzeń) z okolicami, między Dnieprowem a Żarnowem, 230 włók. Przepisał i zlokalizował na mapie Władymir Prochorow. Zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

 Jag 906, s. 1 wg pierwotnej numeracji (skan 11)

Adam Zareba Mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysiegły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za rozkazaniem IMPP komisarzów na [ordy]nacją do Smoleńska i innych zamków od Moskwy rekuperowanych zupełną mocą zesłanych, abym wymierzył plac na kościół na cierkiewiszczu S. Abramieja i na klasztor IMPP zakonnem Świętego Benedykta mianowicie przeciw baszty okrągłej ołtarzowskiej w kącie krzywego muru, ze dwóch stron z starymi wałami granica, a z czwarta strona po drogę przez wał idącą do bramy abramowskiej, zajmując wedle sadzawki ta sama kończy się po basztę małą kwadratową na ogrody za murem morgów dwa wedle ogrodu JM Księdza Biskupa.

A we włości dubrowieńskiej w miasteczku Dnieprowie i inszych gruntach przyległych wymierzono włók dwieście.

Na błota niepotrzebne część lasu czarnego naddano włok trzydzieści.

Których takie ograniczenie, a mianowicie w miasteczku Dnieprowie, i w wioskach żyłych i pustych Szelotcinie, Przybytkowie, Krasnej Dąbrowie, Horminie, Łopacinie, Michajłowie, Sołokilowie, Zaleskowie, Kuźniacowie, Chominie, Janowie, Chrusczewie, Surokorzeniu, Sieniakowie.

Tego gruntu granica. Pierwsza ściana granice poczyna się od rzeki Dniepra i od zatoki kamienistej świerkowej przy której na brzegu kopiec narożny usypany. Wedle niego na brzegu kamień skalisty wielki. Od tej zatoki kamienistej świerkowej i kopca pierwszego narożnego prostą ścianą trybową lasem czarnem kładąc na drzewach krzyże i po trzy wręby, idąc przez rzeczkę Olchan i przez bór szelościnski i las czarny przybytkowski, w wierzchowie ruczaju Norki i końca mchu szotkowskiego. Tym ruczajem powracając prawo środkiem na niż do kopca drugiego narożnego, który na brzegu ruczaja Norki usypany. Od tego ruczaja i kopca powracając w lewą ścianę przesieczona załomowaną, na której na drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Tąż ścianą krajem lasu czarnego zajmując grunty korowińskie, łopacińskie do kopca trzeciego narożnego, który usypany na ścienie wielkiej miasta Żarnowa. Od tego kopca powracając ku prawo w ścianę trybową żarnowską, zajmujące część rospaszy sabinińskiej, przez ruczaj sabiniński i przez drogę, która idzie z Michajłowa do Żarnowki, przy której kopiec usypany. Od tego kopca tąż ścianą żarnowską, do kopca czwartego narożnego, który usypany na ścienie żarnowskiej i michajłowskiej. Od tego kopca i ściany żarnowskiej powracając w prawo ścianą przesieczoną przez rzeczkę Uścieswę [?] i przez część dubrowy mikulinskiej i przez błoto wisielickie. Tąż ścianą przez drogę, która idzie od cerkwie Świętej Piątnice do Chomina, przy której kopiec usypany. Od tego kopca i drogi tąż ścianą trybową zajmujące [las] bortny z pczołami i rospaszy chominskie przez drogę, która idzie z gościnca smoleńskiego do Chomina, przy której kopiec usypan. I od tej drogi i kopca ścianą przesieczoną trybową i u koniec gruntu batalińskiego i Babina w starą granicę smołowską przez las czarny w wierzchowie Krutego ruczaja. A ruczajem Krutem w rzekę Łośmianę. Rzeką Łośmianą w niż w ruczaj Czarnej Hrazi w wierzchowie. A z wierzchowia Czarnej Hrazi Potoku Woskresienskiego Mchu prostą ścianą idąc w ruczaj Arystowka. Arystowką przez rzeczkę Czarną prostem trybem i rubieżami do drogi i ruczaja pierwszego, przy którem na brzegu kopiec usypany na granice siemionkowskiej. Od tego kopca też ścianą śrzodkiem ruczaja pierwszego idąc na niż w rzekę Dniepr. A rzeką Dnieprem w górę do zatoki kamienistej świerkowej i od kamienia skalistego wielkiego przy którem na brzegu kopiec narożny usypany. Od którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

=================

UWAGA! Podany tu wymiar leży na pograniczu włości dąbrowieńskiej, masymowskiej i dołhomowskiej. Władymir Prochorow zwrócił mi uwagę, że Surokorzeń jest równoznaczny z miasteczkiem Dnieprowo. Nie należy więc kojarzyć go z Dnieprowem na Białorusi. Miasteczko Żarnowo znajduje się ok. 30 km na południowy zachód od Smoleńska (szosa Krasny-Smoleńsk).

JB

 

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz