Danina pana Zygmunta Tarła

[znak krzyża za nazwiskiem?]

Jag 906, s. 238 (wg pierwotnej numeracji). Skan 223.

Zygmunt Tarło otrzymuje wymiar derewni Nowoszany, Boczarniki, Smoliny, Ciechanowo, Dzienino, Turobla, Zyzmianowo, pustoszy Rzawica, Wieleżyno, Odsieka, Górna nad rzekami Chmością, Babianką, Piaseczną w stanie berezańskim. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM JMP Zygmuntowi Tarłowi danym i za osobliwym listem od KJM do mnie pisanym, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók dwieście JMPanu Zygmuntowi Tarłowie, mianowicie w derewniach Nowoszanach, Boczarnikach, Smolinach [?], Ciechanowie, Dzieninie, Turobli, Zyzmianowie w pustoszach Rzawicy, Wieleżynie, Odsiece, Górnej w województwie smoleń[skim] w stanie berezańskim nad rzeką Chmością, Babianką, Pi[a]seczną leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Chmości od mostu na gościńcu duchowskim, przy którym na brzegu rzeki Chmości usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej ręce przez gościniec duchowski na cerkiew soborną smoleńską wymierzony, a po prawej grunt JMPana Zygmunta Tarła Odsieki. Od tej rzeki mostu i kopca w prawo gościńcem duchowskim idąc do kopca narożnego po lewej stronie na ścienie przesieczonej usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie cerkwie sobornej Toporowa, a po prawej grunt p. Tarła Hornie. Od tego gościńca i kopca w lewo powróciwszy granicą toporowską idąc do starej granice krupnickiej i horniewskiej. A starą granicą horniewską i krupiecką idąc do starej granice dorozyckiej na monastyr Hleba Borysa oddanej. A granicą monastyrską starą miedzą dorozycką i horniewską znamionami na drzewach wedle kopców pobocznych w rów koszczejowski, przez który przeszed[ł]szy około brzozy usypany kopiec poboczny, który dzieli grunt po lewej stronie monastyrski Koszczejowa, a po prawej Hornie. Tąż granicą monastyrską znamionami na drzewach wedle kopców pobocznych do drogi z sioła do Cichanowa idącej, przy której kopiec usypany, który dzieli grunt po lewej stronie monastyrski pusty sioła, a po prawej grunt Cichanowa. Od tego kopca trochę w lewo drogą ku sielcu wedle kopca pobocznego idąc do drogi z Pirohoszczy do Cichanowa idacej, przy której kopiec. Tąż drogą granicą monastyrską idąc do starego gościńca połockiego, przy między Rostami usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej stronie monastyrski Pirohoszczy, a po prawej grunt p. Tarłów Turoblina. Od tego kopca w prawo gościńcem połockim idąc przez rzeczkę Piaseczną do dwóch kopców narożnych, które dzielą grunt po lewej ręce monastyrski Pirohoszczy, z drugiej strony grunt p. Jana Meszczerzyna Hryszyna, a po prawej grunt p. Tarła Syzmanowa. Od tego gościńca i kopców w prawo powróciwszy granicą p. Meszczeryna znamionami na drzewach idąc do drogi jadrewickiej, przy której kopiec usypany. Od tego kopca w prawo drogą jadrewicką idąc do kopca pobocznego, nie dochodząc rzeki Piasecznej po lewej stronie na brzegu usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej stronie p. Meszczeryna Muchnowa [?], a po prawej ze dwóch stron pana Tarła. Od tego gościńca i kopca w lewo granicą pana Meszczeryna znamionami na drzewach idąc do kopca narożnego na granicy p. Meszczerzyna wedle drogi usypanego, przy którym kopiec poboczny pana Meszczerzyna usypany, który dzieli grunt po lewej ręce p. Meszczerzyna, z drugiej strony grunt Rożna [nieczytelne], a po prawej grunt pana Tarła, idąc gościńcem jadrowickiem ku Smoleńsku wedle kopca pobocznego po lewej ręce nie dochodząc rzeczki Piaseczny nad błotem usypanego. Tymże gościńcem przez rzeczkę Piaseczną ku Smoleńsku postąpiwszy do kopca narożnego po lewej na ścienie pana Meszczeryna usypanego, który dzieli grunt po prawej ręce pana Rożna Bobrowa, a po drugiej stronie gościńca kopiec narożny JMPana Tarła na gruncie Smohyrowa usypany, który dzieli grunt po lewej ręce pana Meszczeryna przez drogę, a JMPana Rożna ścianę poboczną po prawej ręce grunt JMPana Tarła Smohyrowa. Od tych kopców i gościńca w prawo powróciwszy prostą ścianą idąc znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto do kopca narożnego, nie dochodząc okolice Nowoszan na brzegu rzeczki Babionki około iwy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce JMPana Rożna Torechowa, a po prawej ze dwóch stron grunt JMP Tarła Nowoszan. Od tej ściany i kopca w lewo przez pagórek znamionami w wielki rów, a z rowu w ścianę przesieczoną niedwidowską i nowoszańską. Którą idąc wedle kopców pobocznych w ruczaj Studzieniec, a ruczajem Studzieńcem w rzekę Chmość. A rzeką Chmością śrzodkiem w górę idąc do gościńca duchowskiego do mostu wielkiego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnymi i pobocznymi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók dwieście wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem etc. na com dał ten list mój z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku d. dziesiątego august A[d] tysiąc sześćset trzydziestego czwartego.

W tym obrębie zająłem cerkiew Mikoły jadrewickiego, przy której gruntu włók sześć wolno zostawuję. W drugim obrębie po drugiej stronie rzeki Chmości dodałem włók dwadzieścia gruntu pustego w pewnych granicach, a nie dostało włók dwudziestki według przywileju JKM na dwieście włók danych.

W tych ograniczeniach kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na róznych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók sto ośmdziesiąt wymierzywszy i dostateczne ograniczenie etc w kompucue drugie ograniczenie.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz