DANINA PANA WALERIANA GORZECKIEGO

Danina Waleriana Gorzeckiego

Walerian Gorzecki deklaruje, że otrzymał wymiar pustoszy Tetrynki nad ruczajem Salenką we włości wietlickiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 270 wg pierwotnej numeracji (skan 255)

Walerian Gorzecki.

Czynię wiadomo tym listem mojem, iż pan Adam Zaręba mierniczy JKM wymierzył mi włók piętnaście za listem JMP Hieronima Ciechanowicza podsedka i rewizora JKM gruntu do paszni zgodnego na pustoszy Tetrynkach nad ruczajem Salenką leżące.

Którego to gruntu ograniczenie. Naprzód poczyna się pierwsza ściana granice od studnie i ruczaju Patałowa, którym idzie granica od Sulejki do gruntu JMP sędziego ziemskiego. Ruczajem Sielejką idąc wzwyż w wierzchowie. A z wierzchowia w starą granicę Dziohaszkina. A z Dziohaszkina wedle Bołdyna starą granicą idąc do gruntu Zadoroża, który trzyma JMP sędzia. Powracając w prawo starą granicą, zajmując grunty tataryńskie. Tąż granicą idąc do kopca pierwszego narożnego, który usypany na gruncie tataryńskim. Od tego kopca powracając granicę, idąc ścianą zakrzywioną do kopca drugiego narożnego, który usypany na gruncie tataryńskiem, który dzieli grunty tyczyńskie. Od tego kopca do osiny wielkiej, na której krzyżów dwa i po trzy wręby wycięto, która dzieli grunt Tatarynków i tyczyńskiego. Idąc do gruntu pana Radziszewskiego starą granicą do drogi bielskiej, przy której trzeci kopiec narożny usypany na gruncie dziewiętnickiem. I wedle gruntu tataryńskiego, idąc drogą do kopca pobocznego, który usypany na gruncie Tatarynków, powracając starą Ostrą Górkę, na której kopiec usypany, na gruncie Tatarynków. Powracając starą granicą zakrzywioną z Daniłowej Góry do kopca pobocznego, który usypany przy Drodze Ustańskiej, powracając starą granicą, idąc na niż rowem suchodołem do kopca czwartego narożnego, który usypany na brzegu po lewej ręce, na starej granicy zasieki. Od tego kopca narożnego starą granicą zasieką idąc przez góry w rów suchodół. A suchodołem w studnię Batułowa, u której się granica zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopców narożnych cztyry, a pobocznych dziewięć na dębach, na jodłach i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók piętnaście wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podał mi moc dzierżenie pan Adam Zaręba. Na com dał ten list mój przeciwny z podpisem ręki mej i z pieczęcią. P[isan] w Smo[leńsku] d piętnastego augusti R. tysiąc sześćset dwudziestego szóstego.

 

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz