Danina pana Tomasza Racewicza mier[niczego] JKM

Jag 906, s. 215 (wg pierwotnej numeracji). Skan 206.

Tomasz Racewicz otrzymuje wymiar pustoszy Źrebcowo, Kuszmierowo, Mordzynia nad rzeką Wopiec Mały, rzeczką Załazienką, Ruczajem Horbacz w stanie wopieckim. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM panu Tomaszowi Racewiczowi mierniczemu JKM województwa smoleńskiego na włók dwadzieścia pustych danym i za listownym rozkazaniem od króla JM PNM i za listem IchMPP dwóch komisarzów do mnie pisanym, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók dwadzieścia p. Tomaszowi Racewiczowi mierniczemu JKM w województwie smoleńskiem przysięgłemu. Mianowicie w pustoszach Źrebcowie Kuszmierowie, Mordzynie w województwie smoleńskiem w stanie wopieckiem nad rzeką Wopcem Małym i rzeczką Załazienką, Ruczajem Horbaczem leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Załazienki od u[j]ścia ruczajka, który z wielkiego rowu szatynick [?] wychodzy tym rowem Siatum idą w górę śrzodkiem idąc do drogi z Szeliwa do Krnenina [?] idącej, przy której w końcu tego rowu usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej stronie JMP Chrysztopha Liberackiego Szelina, a po prawej grunt p. Tomasza Racewicza mierniczego JKM województwa smoleńskiego przysięgłego Zubcowa z tego rowu trochę w lewo znamionami na drzewach w wierzchowie rowu wielkiego chodzieżowskiego, przy którym na starej granicy Źrebcowa i Chodzieżowa usypany kopiec tym rowem chodzieżowskim śrzodkiem w niż idąc ruczajkiem w rzekę Wopiec Mały przy którym na brzegu usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej stronie p. Liberackiego Chodzieżowa, a po prawej grunt p. Racewicza Źrebcowa. Od tego ruczajku i kopca narożnego na brzegu łuhu błota tej rzeki usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie p. Poniatowskiego Weramisza, a po prawej grunt p. Racewicza Źerebcowa. Od tej rzeki i kopca w prawo powróciwszy ścianą przesieczoną znamionami na drzewach prosto idąc do drogi z Wereszczawina do Weronina idącej przy której obapół usypano kopców dwa. Tą ścianą prostem trybem idąc do drogi z Werenina do Szelina idacej, przy której usypano kopców dwa, które dziela grunt po lewej stronie JMP Poniatowskiego Weranina, a po prawej grunt p. Racewicza Kuśmierzowa. Od tej drogi i kopców trochę w lewo do kopca pobocznego nie dochodząc rowu wielkiego około osiny usypanego. Od tego kopca zajmując rów wielki idąc wedla kopca pobocznego znamionami na drzewach do kopca narożnego na brzegu rzeczki Załazienki usypanego przeciw którego na brzegu jodła wielka z dwiema krzyżami wyciętemi, który dzieli grunt po lewej stronie JMPana Poniatowskiego Woronina, a po prawej grunt p. Racewicza Kuśmierzowa. Od tej ściany i kopca rzeczką Załazienką śrzodkiem w górę postąpiwszy do kopca winklowego na brzegu tej rzeczki po lewej stronie, nie dochodząc drogi mołkowskiej przeciw rowu lewynowskiemu usypanego, przeciw któremu na brzegu u Krzywej Zatoki olch trzy z krzyżami, który dzieli grunt po lewej stronie p. Poniatowskiego pustoszki Lewonowa, Pozow, a po prawej grunt Pozow Racewicza, który się odciął od Lewonowa po rów od tej rzeki Wlazy w rów lewonowski. Rowem w górę [dłuższy fragment nieczytelny] końca [niezrozumiałe] pry drodze z Szysłowa do Mordzina idącej usypanego. Z tego rowu prosto znamionami na drzewach na drogę małkowską. Drogą małkowską do kopca narożnego wedla tej drogi po prawej stronie około jabłonki usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron p. Poniatowskiego Lewonowa i Pleszkowa, a po prawej grunt pana Racewicza zajęty od Lewonowa. Od tej drogi i kopca w prawo powróciwszy ścianą przesieczoną znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi wedla kopców pobocznych starą miedzą dudzińską do drogi z Dudzina do Mordzlna idącej, przy której obapół usypano kopców dwa, które dzielą grunt po lewej ręce JM ojca władyki smoleńskiego Dudzina, a po prawej grunt p. Racewicza Mordzina. Tąż starą miedzą dudzińską idąc do kopca narożnego na granicy p. Szczęsnego Krajewskiego usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce JM ojca władyki smoleńskiego Dudzina, z drugiej strony grunt p. Krajeńskiego Kurdzimowa, a po prawej grunt p. Racewicza Mordzina. Od tej ściany i kopca w prawo granicą p. Krajewskiego przez Ruczaj Horbacz, przy którym obapół usypano kopców dwa pobocznych. Tą ścianą przez górę za Ruczajem Horbaczem znamionami na drzewach do kopca narożnego na brzegu rzeczki Załaźni powyższy ruczaja Horbacza usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie p. Krajewskiego Kurdzimowa, a po prawej grunt pana Racewicza Mordzina obapół ruczaja Horbacza. Od tej ściany i kopca rzeczką Załazianką w niż śrzodkiem idąc do u[j]ścia pierwszego ruczajku, u którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy,

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostateczne usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók dwadzieścia wymierzawszy dostateczne ograniczenie uczyniwszy według przywileju JKM i według listu komisarskiego podałem w moc w dzierżenie prawa lennego wieczytego p. Krzysztofowi Racewiczowi mierniczemu JKM województwa smoleńskiego przysięgłemu i pani małżonce jego. Co dla lepszej wiary i pewności daję mu ten list mój mierniczy wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcia. Pisan w Smoleńsku d. czwartego marca roku tysiąc sześćset trzydziestego szóstego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz