DANINA PANA TEODORA ORAŃSKIEGO

Danina Teodora Orańskiego 002Teodor Orański otrzymuje wymiar pustoszy Załobino i Kurkino we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Pustosze Bezwodne, Załobino i Kurkino otrzymał Jan Chlewiński 6.03.1635 r. (ML 108, 338)

Jag 906, s. 148 wg pierwotnej numeracji (skan 153)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysiegły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za przywilejem JKM PNM panu Janowi Chlewińskiemu na dwie pustosze Załobino, Kurkino danego i za osobliwym listem od JKM PMM do mnie pisanem, abym zjechawszy do stanu dołhomowskiego wzwyż pomienionych pustoszach abym wymierzył i ograniczył grunt ten jako są same w sobie tę pustoszy Załobino i Kurkino, tak jako pan Chlewiński za przywilejem JKM trzymał i za listem podawczem dworzańskiem, tak że za konsensem teraźniejszego roku panu Teodorowi Orańskiemu danego na tę zwyż mianowane pustoszy, w którychem wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók sześć morgów dwadzieścia.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od kopca puszkarskiego i pana Kurczewskiego drogą rosławską granicą pana Kudzinową, idąc do kopców dwóch pana Kudzinowego i pana Nowickiego sznurów trzydzieści. Od tych dwóch kopców drugą ścianą granicą pana Nowickiego sznurów dwadzieścia pięć do drogi i do kopca zielni idąc do Smoleńska. Trzecia ściana granice z JMP Paskiem horodniczem smoleńskiem. Tąż drogą, która idzie z Jelni do Smoleńska sznurów piętnaście po ścianę z p. Kurczewskiem. Z tej drogi ścianą pana Kurczewskiego do drogi rosławskiej i kopca sznurów trzydzieści. U którego się granica zaczęła i tam się kończy.

Które to włók sześć morgów dwadzieścia wymierzawszy stone [?] granicę opisawszy podałem w moc dzierżenie prawa lennego wieczystego panu Teodorowi Orańskiemu. Na com dał ten list mój z podpisem ręki mej i z moją pieczęcią. Pisan w Kurkinie miesiąca july dwudziestego pierwszego dnia roku tysiąc sześćset czterdziestego M[anu] P[ropria].

Tagi , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz