D[ani]na Pana Stefana Knębowskiego

Jag 906, s. 206 (wg pierwotnej numeracji). Skan 201.

Stefan Knębowski otrzymuje derewienki Puzowa, pustosze Turowszczyzna, Abramianki, Hurki, Dacieżowo, Truchonowo nad rzeką Wopcem Wielkim w stanie wopieckim. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Vladislaus IV Rex Poloniae

D[ani]na pana Stefana Knębowskiego

{dopisek na marginesie: Ono [nieczytelne] ąc od Pana [nieczytelne] skiego odeszła na Pany}

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynie wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM panu Stefanowi Knębowskiemu danym i za osobliwym listem od Króla JM etc. do mnie pisanym, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók sześćdziesiąt panu Stefanowi Knębowskiemu, mianowicie w derewience Puzowie, w pustoszach Turowszczyźnie, Abramiankach, Hurkach, Dacieżowie, Truchonowie w województwie smoleńskim w stanie wopieckim nad rzeką Wopcem Wielkim leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Wopca do starej granice Puzowa i Kuźmy Demiana, u której ta gra [tu wpis urywa się; brak czterech stron]

Tagi , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz