DANINA PANA STABROWSKIEGO NA WŁÓK PIĘĆDZIESIĄT

Jan Stabrowski otrzymuje wymiar derewienek Czajki, Wołowacze nad rzeczką Ozierzeczną we włości swadyckiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 247 wg pierwotnej numeracji [skan 232]

[adnotacje u góry i na marginesie:] {nie pisać}

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM i za osobliwem listem od JKM do mnie pisanem, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók pięćdziesiąt JMP Janowi Stabrowskiemu, a mianowicie w derewienkach Czajkach i Wołowaczach przy innych jeziorek dwie wodnych w województwie smoleńskiem w stanie swadyckiem nad rzeczką Ozierzeczną obapół brzegi leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie [ma]. Pierwsza ściana granice od kopca narożnego do granicy JMP Adama Stabrowskiego nade mchem tołasrowskim w końcu wyspy wielkiej usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce JMP Jana Stabrowskiego pierwszej daniny oziereckiej, z drugiej strony pana JMP Adama Stabrowskiego las czarny Domanich [do na nich?] należący, a po prawej las czarny JMP Stabrowskiego Jana do Ozierek należący. Od tej granicy i kopca granicą JMP Adama Stabrowskiego znamionami na drzewach przez mech dąbrożyński [?] prosto do kopca narożnego około klonu usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JKM Tarasową a po prawej las czarny JMP Jana Stabrowskiego Wołowaczów. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi przez czarny las i mszarzyny idąc do drogi z Horodnej do Jeziorek idącej, przy której na brzegu między pagórkami usypany kopiec poboczny. Tąż ścianą prosto idąc do kopca narożnego w lesie czarnym około dębu usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JKM las czarny, a po prawej grunt JMP Stabrowskiego Ozierek. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy znamionami na drzewach do kopca pobocznego nad łuchem rzeki Marzennej, poniżej ozierka małego, około dębu usypanego. Tąż ścianą przez jazy na rzeczce Ozierzecznej, poniżej ozierka małego Zadzik [?] prosto w ruczaj starej granicy stanu ruckiego derewni Charyna. A ruczajem starą granicą w górę środkiem idąc w wierzchowie z ruczaju w prawo. Tąż starą granicą charińską i Ozierek idąc do drogi i z [?] Charyna do Ozierek idącej, przy której obapół na tej starej granicy usypano kopców dwa, które dzielą grunt po lewej ręce JKM stanu ruckiego Charyna, a po prawej grunt JMP Jana Stabrowskiego Ozierek. Tąż starą granicą charyńską znamionami na drzewach idąc do drogi z Ozierzeczna do Ozierek idącej. Przez która przeszedłszy na tej starej granicy [sic!] granicy usypany kopiec. Tąż ścianą w rzeczkę Ozierzeczną. A rzeczką Ozierzeczną w górę postąpiwszy do kopca narożnego na granicy stanu ruckiego. A z granicy Ozierzecznej pierwszej daniny JMP Jana Stabrowskiego. I tam się granica skończyła stara na nowej ścienie.

Od tego w prawo nową ścianą przez puszczę czarnego lasu błotnego idąc do pierwszego kopca i ściany. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók pięćdziesiąt wymierzawszy JMP Janu Stabrowskiemu dworzaninowi JKM za drugiem przywilejem na pięćdziesiąt włók danem stosując do pierwszego przywileju, aby z pełna liczba włók dwóchset w jeden obrąb wyniesła. Pisan w Smoleńsku miesiąca novembra czternastego dnia roku tysiąc sześćset trzydziestego piątego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz