Danina Pana Pawła Ciechanowicza

danina Pawła Ciechanowicza 001Paweł Ciechanowicz otrzymuje wymiar pustoszy Antonowo, Przydrożne, Siemionkowo, Horodek Stary, Wasilowo, Chomińskie Stare i Nowe, Dąbrówka, Łazarowa, Sienkowo, Lachowo Stare nad rzeką Rosazą (dopływem rzeki Soż) we włości iwanowskiej. Przepisał Pan Odrowąż. Zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 80 wg pierwotnej numeracji, (skan 88)

Adam Zaręba Mierniczy JKM Wojewodztwa Smolenskiego przysięgły.

Czynię Wiadomo tem pisaniem mojem, iż za przywilejem JKM PNM i za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego, kupiskiego etc starosty, który jest od Królestwa IchM do Smoleńska i do Innych Zamków Siewierskich z zupełną mocą zesłany, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego, włók ośmdziesiąt, JMP Pawłowi Ciechanowiczowi we włości iwanowskiej nad Rzeką Rosazą leżące, mianowicie w p[ustoszach] Antonowie, Przydrożne, Siemionkowo i Horodek Stary, Wasilowo, P[y?]szyno i Horodek Stary, Chomińskie Stare, Chomińskie Nowe, Dąbrówką, Łazarową, Sienkowo, Lachowo Stare.

Których to pustoszy grunty ograniczenie. Naprzód pierwsza ściana granice, poczyna się od rzeki Rosaze, od ściany poprzecznej, która dzieli granicę Bartosza Pę[płoń]skiego, na której kopiec na brzegu Rosazy usyp[any] [fragment nieczytelny] kopca, i rzeki Rosazy ścianą przesieczoną z rubieżami, w górę po [fragment nieczytelny] tu Pana Saplińskiego przez starą drogę, przy której kopiec. Tąż ścianą do gościnca rosławskiego, przy którym kopiec. Od tego kopca tymże gościńcem rosławskiem ku Buławicy, do kopca narożnego, który usypany na gruncie przydrożnem. Od tego kopca i gościńca powracając w prawo, w wielką ścianę przesieczoną. [z] rubieżami , do drogi, która idzie z Miciuryna na gościniec rosławski, przy którym kopiec. Od tej drogi i kopca tąż ścianą do drogi, która idzie z Chlebowa na Dąbrowską, przy której kopiec. Od tej drogi i kopca tąż ścianą przez suchodół do kopca narożnego, który usypany na gruncie dąbrowskiem. Od tego kopca powracając w prawą ścianę przesieczoną, która dzieli grunt Panow Azaniewskich1, prostem [s. 81:] idąc w wielki Row Łuhu [nieczytelne] znamiona na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby. Tymże łuhem, którego się część zaczęła, w rzekę Roszarzę. A Rosazą wgórę, od kopca na brzegu błota usypanego , który dzieli grunt łazarowski i grunt pana Kudzinow. Od tego kopca i rzeki Rosazy, w ścianę nową przesieczoną, przez wielki Rów, przy którym kopiec. Tąż ścianą przez drogę [nieczytelne] pros [nieczytelne] do kopca naroże [nieczytelne]. Od tego kopca powracając rowem, wp[rawo i] w górę, w starą drogę z Sienkowa do Smoleńska idącą, przy której kopiec. Od tej drogi i kopca w ścianę przesieczoną z rubieżami prostym trybem idąc przez mszarzyny, do gościńca rosławskiego, przy którym kopiec, na gruncie Starego Szachowa. Od tego gościńca i kopca, tąż ścianą idąc przez [okienko] rubieżami do kopca narożnego między brzozami usypanego, na gruncie antonowskiem. Od tego kopca powracając w czwartą ścianę przesieczoną poprzeczną, która dzieli grunt antonowski i grunt pana Zarewiczow[y] , przy której kopiec usypany na gruncie antonowskim. Od tej drogi i kopca, w łużek, a łużkiem w rzekę Rosazę. A Rozasą w pierwszą ścianę do kopca na brzegu usypanego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tamże się konczy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi, przez dziesiątek sznurów usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók ośmdziesiąt wymierzawszy, i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc dzierżenie JMP Pawłowi Ciechanowiczowi. Co dla lepszej wiary i pewności daję ten list mój, z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia dwudziestego ósmego nowembra, Roku tysiąc sześćset dwudziestego ósmego.

1[napis z lewej strony, wzdłuż brzegu kartki]:

Wydany widmu[s] Panu Bazylemu Azaszczewskiemu [Azanczewskiemu?].

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz