Danina pana [Mateusza] Grzybowskiego

danina Mateusza Grzybowskiego 002Mateusz Grzybowski otrzymuje wymiar pustoszy Czortołomowo we włości iwankowskiej nad rzeczką Piaseczną. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 176 wg pierwotnej numeracji (skan 173)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za przywilejem i uniwersałem JKM na dwieście koni danego i za listem podawczem JMP rewizora JKM podsędka smoleńskiego wymierzyłem gruntu do paszni i osady zgodnego panu Grzybowskiemu włók ośm na koni dwa, mianowicie na pustoszy Czortołomowie w województwie smoleńskiem we włości iwankowskiej nad rzeczką Piaseczną leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki Piaseczny i wielkiego błota Rżawca, prostą ścianą idąc przesieczoną, krajem błota Rżawca, idąc do drogi, która idzie z Chłopnina do Czortołomowa, przy której kopiec i dąb z krzyżami i wrębami, który dzieli grunt Chłopnina. Od tego dębu i drogi, tąż ścianą przez mszarzynę błotną do kopca narożnego, przy którym pięcioro drzewa wielkiego z krzyżami i wrebami wyciętemi. Od tego kopca i rubieżów w prawo do kopca drugiego narożnego usypanego, przy którym na sosnach krzyże i po trzy wręby wycięto. Od tego kopca ścianą nową przesieczoną zakrzywioną w rzeczkę Piaseczną. Przy którym na brzegu kopiec usypany u drogi [z] Chłopnina do Sierpejska idącą. Od tej drogi i kopca rzeczką Piaseczną w niż idąc do pierwszej ściany i wielkiego błota Rżawca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto, Które to włók ośm wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc i dzierzenie panu Grzybowskiemu. Co dla lepszej wiary i pewności dałem ten list mój z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia dwunastego july roku pańskiego tysiąc sześćset dwudziestego ósmego.

Tagi , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz