DANINA PANA MARCINA BRYSZKOWSKIEGO [Bryczkowskiego]

danina Marcina Bryczkowskiego 001Marcin Bryszkowski (Bryczkowski) otrzymuje wymiar miejscowości Kudrawcowo i Matuchino nad rzeką Suchodołem we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 178 wg pierwotnej numeracji (skan 175)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za przywilejem i uniwersałem JKM PNM na dwieście koni danego wymierzyłem gruntu do paszni i osady zgodnego panu Marcinowi Bryszkowskiemu włók cztyry na koń jeden spod chorągwie JMP Boynieckiego rotmistrza JKM a za listem podawczem włók piąciu od JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego etc. Mianowicie Kudrawcowie, Matuchinie w województwie smoleńskiem we włości iwankowskiej nad rzeczką Suchodołem leżące.

danina Marcina Bryczkowskiego 002Tego gruntu ograniczenie tak się ma. Pierwsza ściana granice od starego gościńca z Sierpejska do Smoleńska idącego, przy którem kopiec, który dzieli grunt pana Hawryłowicza i PP. Serwirów. Od tego gościńca i kopca tąż ścianą nowoprzesieczoną przez rzeczkę Suchodół idąc w róg siedliska do kopca. Od którego się powraca ściana nowoprzesieczoną w prawo. Idąc wedle gruntów PP. Serwirów, tąż ściana do drogi z Kudrawcowa do Babina idącą, przy której kopiec. Od tej ściany i kopca, tą drogą ku Babinu do wierzchowia rowu, przy którym kopiec na nowej ścienie, który dzieli grunt panów Serwirów i p. Kublickiego usypany. Od tej drogi i rowu, i kopca, w prawo ścianą przesieczoną, pobok gruntu p. Kublickiego, idąc do poprzecznej ściany, która dzieli grunt Suchodołów. Idąc do starego gościńca z Sierpejska do Smoleńska idącego, przy którym kopiec. Od tej ściany i kopca, tymże gościńcem do pierwszej ściany i kopca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami etc. etc. które to włók dziewięć wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc dzierżenie p. Bryszkowskiemu. Co dla lepszej wiary i pewności dałem ten list mój z podpisem ręki mej własnej i z moja pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia piętnastego july roku pańskiego tysiąc sześćset dwudziestego ósmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz