DANINA PANA ŁAWRYNA JASZEWSKIEGO

danina Ławryna Jaszewskiego 002Ławryn Jaszewski otrzymuje wymiar pustoszy Berborowo nad rzeczką Bołohowką we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

UWAGA! Lokalizacja daniny nie jest pewna, gdyż trudno znaleźć na mapie którąkolwiek z wymienionych w dokumencie miejscowości, z wyjątkiem samej miejscowości Berborowo. Mogła to być także miejscowość Bezborodowo (patrz mapka poniżej.

Jag 906, s. 132 wg pierwotnej numeracji (skan 139)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za przywilejem JKM PNM i za listem podawczem JMP Hieronima Ciechanowicza podsędka smoleńskiego r[ewizora] JKM wymierzyłem gruntu do paszni i osady zgodnego panu Ławrynowi Jaszowskiemu włók sześć na pustoszy Berborowie we włości dołhomowskiej nad rzeczką Bołohowką leżące.

danina Jana Paska 002Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Poczyna się pierwsza ściana granice od wierzchowia rowu i rzeczki Bołohowki, przy której kopiec poboczny usypany przy drodze boniowskiej. Od tego kopca i wierzchowia rowu i kopca, tą drogą botynińską do drogi, która idzie z gościńca mścisławskiego do Berborodzia, przy której kopiec usypany. Od tego kopca i drogi, tąż ścianą do dębu wielkiego, w którym krzyż i po trzy wręby wycięto. Tą ścianą załemowaną do kopca pobocznego, który usypany na gruncie Berborodzina. Od tego kopca tą ścianą idąc prosto z rubieżami do kopca narożnego, który usypany na gruncie Berborodzina. Od tego kopca w prawo ścianą przesieczoną w rzeczkę Bołohowkę, przy której na brzegu kopiec narożny usypany. Rzeczką Bołohowką w górę, która dzieli pustosz Bołohowo i Botynina. Tą rzeczką do pierwszego wierzchowia rowu Bołohowa i kopca pobocznego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i [s. 133:] kopcami dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók wymierzawszy sześć i ograniczywszy, podałem w moc dzierżenie panu Jaszewskiemu. Na com dał ten list mój z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia czwartego decembris roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz