Danina pana Krzysztofa Suchodolskiego

Jag 906, s. 222 (wg pierwotnej numeracji). Skan 211.

Krzysztof Suchodolski wydaje list przeciwny, oznajmiając o wymiarze pustoszy Kuzdymowo i Rylkowo nad rzeką Chmość we włości berezańskiej. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Ja, Krzysztof Suchodolski

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż pan Adam Zaręba mierniczy JKM przysięgły wymierzył mi włók dziesięć na pustoszy Kuzdymowie i Rilkowie [Bilkowie?] w województwie smol[eńskim] we włości berezańskiej nad rzeką Chmością leżące, według przywileju JKM PNM mnie danego i za listem JMPana Hieronima Ciechanowicza podsędka smol[eńskiego] i JKM.

Którego to gruntu ograniczenie. N aprzód poczyna się pierwsza ściana granice od rzeki Chmości i wiru wielkiego i od ruczaji wiosną ciekacego, który dzieli grunty władyczne tryświatne po lewej ręce, a po prawej stronie kopiec narożny usypany na brzegu rzeki Chmości. Od którego kopca i ruczaja śrzodkiem idac wielkiego rowu w wierzchowie do kopca drugiego pobocznego, który usypany na gruncie Rylkowa. Od tego kopca i wierzchowie prostą ścianą idąc do kopca drugiego naroznego, który usypany przy wierzchowie ruczaju wiosną ciekącego suchodołu na gruncie Bielkowa. Od tego kopca narożnego i wierzchowia tymże suchodołem na niż idac w rzeczkę Steperynką. A rzeczką Steperynką na niż idąc śrzodkiem wedle gruntów Filipowa, Izmakowa, Czartowa aż do Ropie, którem Ropą w rzekę Chmość. Od tego u[j]ścia Steperynki powracają granicą śrzodkiem rzeki Chmość idąć wzwyż do pierwszego ruczaju wiosną ciekącego, który dzieli grunt władyczny i do kopca pierwszego narożnego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W którym ograniczeniu etc etc. Które to włók dziesięć odebrałem od mierniczego JKM. Co dla lepszej wiary i pewności dałem ten list mój przeciwny p[an]u Zarębie z podpisem ręki mej, moją pieczęcią. Pisan w Smo[leńsku] d. ósmego augusti roku tysiąc sześćset dwudziestego szóstego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz