DANINA PANA KRZYSZTOFA (STANISŁAWA?) ZAKRZEWSKIEGO

danina andrzeja zakrzewskiego 002Krzysztof (Stanisław?) Zakrzewski otrzymuje wymiar dziesięciu włók nad rzekami Łosną i Łotowną. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Pustosz Horelik vel Herelik otrzymał Stanisław Zakrzewski w roku 1637 (ML 108, 570), natomiast w 1634 tenże Stanisław otrzymał miejscowość Zaborze (ML 108, 198). Pytanie, jaki jest jego związek z Krzysztofem Zakrzewskim.

Jag 906, s. 143 wg pierwotnej numeracji (skan 148)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM panu Krzysztofowi Zakrzewskiemu danego i za osobliwym listem KJM do mnie pisanym, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók dziesięć p. Krzysztofowi Zakrzewskiemu w województwie smoleńskim w stanie dołhomowskim nad rzeką Łośnią [i] Łotowną leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Łosny od ujścia rzeczki Łotowny. A rzeczka Łotowną postąpiwszy w górę w prawo z rzeczki Łotowny w jeziorko Osobne. A z jeziorka Osobnego w prawo w okrąg gruntu tego wielki mech obszedł. Na żaden pożytek to błoto się nie zgodzi. Którym idzie granica do ruczaju Orzechowskiego. A ruczajem Orzechowskim w niż w rzeczkę Łosnę. A Łosną w niż idąc przez pustosz Horelik w lewo. Z rzeczki Łosny od brzegu sznur w poprzek zajmując obapół drogi, idąc w niż do drogi z Jackowa do Smoleńska idącej i mostku na rzeczce Łośnie zbudowanego. Od tej drogi i mostku [s. 144:] rzeczka Łosna w niż do ujścia rzeczki Łotowny. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnymi i pobocznymi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók dziesięć wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc, w wieczyste dzierżenie prawa lennego wieczystego panu Krzysztofowi Zakrzewskiemu. Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem rękami mej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia dwudziestego augusta roku tysiąc sześćset trzydziestego czwartego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz