DANINA PANA KONSTANTEGO UHLIKA

danina konstantego uhlika dwuwiorstówka 002Przepisał, zredagował i mapami opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906 s. 388 [skan 337]

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM i za osobliwemi pismami ot[wo]rzy[s]temi od Jaśnie Wielmożnego JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego pisarza polnego WksL, puńskiego, pojelskiego [?] etc. starosty do mnie pisanemi, abym czyniąc dosyć rozkazaniu JKM wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók siedemdziesiąt [?] JMP Konstatemu Uhlikowi w województwie smoleńskim w ujeździe dorohobuskim w wójtostwie łuhińskim, mianowicie w derewniach [nieczytelne] Podobimowie [?], Towkaczewie [Towlaczewie?], Miachnowie, Koczurynie [Koczarynie], Swykowie [?] [nieczytelne] w pustoszach Jarynie, Sumienoszkowie [Siemieniszkowie], Płotwikowie [niezrozumiałe] włók pięćdziesiąt nad rzekami Dnieprem i Wierzą le [nieczytelne].

To ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice [nieczytelne] po starą granicę derewni JKM Ułasowa. Po lewej ręce idąc od Dniepru grunty tej derewni KJM Ułasowa, a po prawej stronie grunty derewienki [nieczytelne] i poczynku Koczarynie JMP Konstantego Uhlika wyszed[ł]szy od Dniepru przez błoto w miedzę koczeryńską i ułasowską kopiec usypany. Od tego kopca tąż miedzą starą ułasowską do drogi z Ułasowa do Miachnowa idącej, przy której usypany kopiec. Od tej drogi i kopca tą ścianą do kopca narożnego, który dzieli grunty po lewej ręce derewni KJM Ułasowa i grunt pana Probulewicza Maritus [?], a po prawej grunt pana Uhlikow[y] miachnowski [dłuższy fragment nieczytelny]. …do gruntów derewni KJM [nieczytelne] po lewej ręce grunt pana Probulewiczow[y] Marysiński, a po prawej stronie grunt pana Uhlika derewienki Owdokimowa i Szerkowa po różnych drzewach krzyżami i wrębami naznaczone do kopca narożnego przy starej granicy łuhińskiej usypanego. Od tego kopca idąc tąż miedzą łuhińską [zuhińską?] po lewej stronie grunty KJM łuhińskie, a po prawej stronie grunty Boro[nieczytelne] pustoszy Juryna [Imryna] i Siemieniszkowa do drogi przez las, która idzie z derewni Łuhina [Zubina?] do Matiowa na różnych drzewach krzyżami i wrębami naznaczonemi, przy której drodze kopiec usypany. Od tego kopca idąc [w] starą miedzę derewni króla JM Duryna po lewej ręce grunty duryńskie, a po prawej stronie grunty pana Uhlika derewienki Alitiowa, na różnych drzewach krzyżami i wrębami naznaczonemi danina konstantego uhlika 003w wierzchowie ruczaju Lemonnej. Od tego ruczaju Lemonnej w mech wielki. Z tego mchu w suchodół nazwany waszukowską. Tym suchodołem idąc przez las do drogi, która idzie z derewni KJM Jamiszcza [do] Alabrowa, przy której drodze kopiec usypany, po lewej ręce grunty KJM, a po prawej ręce grunty pana Uhlika alabrowskie. Od tej drogi, od kopca lasem idąc do gruntu cerkiewnego Świętej Piątnice [nieczytelne] na drzewach krzyżami i wrębami naznaczonemi po lewej stronie [nieczytelne] pustoszach, a po prawej stronie grunt pana Uhlika pustoszy Dawn[nieczytelne], pustosz. A [z] tej Błotnikowa idąc tą miedzą cerkiewną starą w rów, tym rowem w rzeczkę Wierzą [nieczytelne] grunty cerkiewne, a po prawej grunty pana Uhlika derewienki Janykowa. Idąc tą rzeczką Wierzą [?] w niż do ruczaju puszkowskiego, który ruczaj wpada w rzeczkę Wierzą. Od tego ruczaja puszkowskiego przez rzekę Wierzą do kopca pobocznego. Od tej dróżki i kopca prostą ścianą idąc starą granicą szobałkińską, a po prawej ręce zajmując sianożęci pozostałe sioła Marynina, idąc znamionami wyciętemi na drzewach do drogi z Zabielina przez bród rzeki Wierzy do Tołkaczewa idącej, przy której usypany kopiec. Od danina konstantego Uhlika na sowieckiej pięćdziesiątce 004tej drogi i kopca prostą ścianą znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętymi, idąc do dębu [nieczytelne] [?]jącego na samym brzegu Dniepra stojącego, po lewej ręce grunt Zabielina, a po prawej ręce łuhy pana Uhlikowe, które na wiśnie [?] idą z Dniepra zajmuje. Od tego dębu śrzodkiem Dniepru idąc w niż do pierwszej ściany starej granice Ułasowa. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnymi i pobocznymi dostatecznie usypanemi i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók sześćdziesiąt wymier[z]awszy i dostatecznie ograniczenie uczyniwszy przy jenerale województwa smoleńskiego panu [Onikie?]ju Paszkiewiczu i przy stronie przy nim będącej podałem w moc i wieczyste dzierżenie prawa lennego JMP Konstantemu Uhlikowi, małżonce JM i potomstwu męskiego rodzaju z gruntami i ludźmi w tych derewniach mieszkającemi. I na to daję ten list mój z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Towlaczewie dnia dwudziestego miesiąca octobra roku tysiąc sześćsetnego trzydziestego czwartego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz