DANINA PANA JANA SZELIGI

Zaborze - danina Jana Szeligi

Danina Jana Szeligi – wieś Zaborze (Заборье) nad Dnieprem, rzeką Martwicą vel Mortwieją (Мертея) i Jeziorem Czarnym we włości raczyńskiej (ujezd smoleński województwa smoleńskiego). Sporządzono na podstawie mapy dwuwiorstówki Szuberta, trójwiorstówki oraz księgi wymiaru i ograniczenia Adama Zaręby. ©Jakub Brodacki

Jag 906, s. 268 (wg pierwotnej numeracji). Skan 253.

Jan Szeliga otrzymuje wymiar derewni Zaborze nad rzekami Dnieprem, Mortwieją i Jeziorem Czarnym w stanie raczyńskim. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńsk[iego] przys[ięgły]

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM panu Janowi [sic!] Szalidze strażnikowi smoleńskiemu na włók ośmdziesiąt danym i za listem IchMPanów komisarzów do mnie pisanym, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók ośmdziesiąt JMPanu Janowi Szelidze strażnikowi smoleńskiemu mianowicie pół derewnie Zaborza w województwie smoleńskiem w stanie raczyńskim nad rzekami Dnieprem, Mortwieją, Jeziorem Czarnym leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Dniepra od u[j]ścia [sic!] od u[j]ścia Stoki ruczaja, który z Jeziora Czarnego wychodzi tym ruczajem w Jezioro Czarne. A Jeziorem Czarnym do Głuchych Jeziorek. A z Głuchych Jeziorek w rzekę Martwicę. A rzeką Martwicą w niż śrzodkiem idąc w rzekę Dniepr. A rzeką Dnieprem śrzodkiem idąc do u[j]ścia ruczaja Stoki, u którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym obrębie w połowicy derewni Zaborza nie mogło się więcej wystarczyć jedno włók piętnaście, a włók sześćdziesiąt piąciu według przywileju JKM panu Szelidze nie dostaje.

A iż w tym obrębie gruncie w około rzekami, jeziorami obeszło wszystkie grunty derewni Zaborza, to jest połowice derewni pana Szeligi pierwszej daniny a druga połowica teraźniejszej daniny, zaczym kopców sypać nie potrzeba.

Które to włók piętnaście wymierzawszy według przywileju JKM podaję w moc, w dzierżenie prawa lennego wieczystego panu Janowi Szelidze strażnikowi smoleńskiemu. Co dla lepszej wiary i pewności daję ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem reki mej własnej i z moja pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia ósmego sierpnia roku tysiąc sześćset trzydziestym piątym.

[dopisek u dołu:] Tej nie pisać.

Tagi , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz