DANINA PANA JANA SERWIRA

danina Jana i Mikołaja Serwirów 001Jan Serwir otrzymuje wymiar pustoszy Babina nad rzeczką Piaseczną we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 179 wg pierwotnej numeracji (skan 176)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za przywilejem i uniwersałem na dwieście koni danego od JKM PNM wymierzyłem gruntu do paszni i osady zgodnego panu Janowi Serwiru włók ośm na koni dwa spod chorągwie JMP Boynieckiego rotmistrza JKM i za listem podawczem JMP podsędka smoleńskiego i rewizora JKM p. Mikołajowi Serwiru włók ośm, mianowicie obudwom na pustoszy Babinie* w województwie smoleńskiem we włości iwankowskiej nad rzeczką Piaseczną leżące.

danina Jana i Mikołaja Serwirów 002Tego gruntu ograniczenie tak się ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki Piaseczny i od wielkiego rowu, który dzieli grunt Rudłowa. Temże rowem prosto idąc w górę do drogi, która idzie z Kudrawcowa do Babina, przy której na wierzchu rowu usypany kopiec. Od tego kopca i rowu tą drogą idąc do poprzecznej ściany nowoprzesieczonej, przy której kopiec, który dzieli grunt Kudrawcowa. Od tego kopca i drogi, tąż ścianą zakrzywioną [s. 180:] z rubieżami przez rzeczkę [okienko z literką „n”] do starego gościńca, który idzie z Sierpejska do Smoleńska, przy którym kopiec. Tąż ścianą idąc w rzeczkę Mosznę, przy której na brzegu kopiec, który dzieli grunt p. Hawryłowicza. Od tego kopca rzeczką Moszną w niż w rzeczkę Piaseczną. Rzeczką Piaseczną w górę w wielki rów. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na róznych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. [Dalej fragment skreślony:] Które to włók dwieście wymierzywszy podałem w moc dzierżenie PP. Serwirom. Na com dał ten list mój z podpisem ręki mej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia dziewiętnastego july roku tysiąc sześćset dwudziestego ósmego.

*Dopisek na marginesie: „ale liczba co niewym[ierzo]no co się z gruntem wrębami pomiary zi ników bo [po]miar gruntu [nieczytelne] tę pustosz [nieczytelne]”

Tagi , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz