DANINA PANA JANA PASZKOWSKIEGO

Danina Jana Paszkowskiego

Danina Jana Paszkowskiego we włości ponizowskiej (ujezd bielski). Sporządzono na podstawie mapy dwuwiorstówki Szuberta, trójwiorstówki oraz księgi wymiaru i ograniczenia Adama Zaręby.
©Jakub Brodacki

Przepisał, zredagował i mapami opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 333 (wg pierwotnej numeracji). Skan 298.

Jan Paszkowski otrzymuje wymiar pustoszy Filukino (Fikulino?), Popowo, Okulino we włości ponizowskiej w „starostwie” bielskim nad rzeką Opsą.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem mojem, iż za przywilejem JKM PNM i za listem jasnie wielmożnego JMPana Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego starosty puńskiego, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók piętnaście na folwark panu Janowi Paszkowskiemu kapitanowi JKM bielskiego z łaski JKM prawem lennem konferowaną, mianowicie w pustoszach Filukinie, Popowie, Okulinie w województwie smoleńskiem w starostwie bielskiem we włości ponizowskiej nad rzeką Opsą leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Opsy od Brogu [progu?] nazywający Kamieniec, przy którym progu na brzegu tej rzeki Opsy usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej stronie JKM pustoszy Uścia [Ujścia?], a po prawej grunt pana Jana Paszkowskiego Filukina. Od tej rzeki i kopca w prawo do dębu z krzyżem i trzema wrębami wyciętemi, w końcu ruczaju Uścińskiego. Tem ruczajem starą granicą uścińską i filukińską, śrzodkiem w górę idąc do drogi z Ponizowa do Białej idącej, przez którą przeszed[ł]szy usypany kopiec. Tąż ścianą znamionami na drzewach prosto idąc z Pietruszyna do Białej idącej. Przez którą przeszed[ł]szy usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej stronie ze dwóch stron JKM Radziejowa, a po prawej grunt pana Paszkowskiego Filutyna. Od tej drogi i kopca w prawo powróciwszy prostą ścianą idąc przez mszarzynę, wedle kopca pobocznego, znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi do kopca narożnego około brzozy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JKM Zniakina [Żmakina?] a po prawej grunt pana Paszkowskiego Akulina. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy idąc prostą ścianą znamionami na drzewach do kopca przy drodze, nie dochodząc pustoszki Żenakina [?] około olchy i jodły usypanego. Tąż scianą prosto przez górę idąc do drogi z Filutyna do Białej idacej, przy której usypany kopiec. Tąż ścianą przez drogę w ruczaj Rohozyński, a ruczajem Rohozyńskiem w rzekę Opsę. A rzeką Opsą w niż śrzodkiem idąc do Brogu Kamieńca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók piętnaście wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, za przywilejem JKM i za listem JMPana wojewody smoleńskiego podałem w moc dzierżenia prawa lennego wieczystego panu Janowi Paszkowskiemu. Co dla lepszej wiary i pewności daję mu ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku d. czwartego augusty roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

================================================================

Uwaga! Miejscowość Ponizowa (Понизовье) znajduje się znacznie dalej na zachód:

ponizowska włość danina jana paszkowskiego na mapie trójwiorstówce 004

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz