Danina Pana Jana Milewskiego

Pokryszkino - danina Jana Milewskiego

Danina Jana Milewskiego Pokryszkino (Покрышкино) nad rzeką Nadwą (Надва) we włości raczyńskiej (ujezd smoleński województwa smoleńskiego). Sporządzono na podstawie mapy dwuwiorstówki Szuberta, trójwiorstówki oraz księgi wymiaru i ograniczenia Adama Zaręby.
©Jakub Brodacki

Jag 906, s. 262 (wg pierwotnej numeracji). Skan 247.

Jan Milewski otrzymuje wymiar wioski Pokryszkino, pustoszy Brzeskino, poczynku Ozdzimichowo i połowy pustoszy Sorolkino nad rzeką Odwą we włości raczyńskiej. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Panu Milewskiemu wymierzono włók trzydzieści, mianowicie w wiosce Pokryszkinie, w której mieszka żyłych mężów ośm, w pustoszy Brzeskinie, w poczynku Ozdzimichowie, Sorolkinie połowa wieksza pustoszy w województwie smoleńskim we włości raczyńskiej nad rzeczką Odwą leżąca.

Tego gruntu ograniczenie tak się ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki Orlei [?] od Rowu Wodocieczy, który dzieli grunt po lewej ręce ojca władyki smoleńskiego śwacki Rusanowa, a po prawej grunt pana Milewskiego Pokryszkina. Tym rowem w górę idąc w miedzę starą znamionami na drzewach wyciętemi do kopca pobocznego, który dzieli grunt po lewej ręce wioski Rusanowa i wioski JKM Jarcowa, a po prawej ręce pana Milewskiego Pokryszkina. Od tej starej miedze a drugiej przeszłej miedze jarcowskiej i kopca trochę w prawo powróciwszy starą granicą znamionami na drzewach wyciętemi, idąc przez błoto wielkie mszarzyste do drogi krzyżowej z Łobowa do Pokryszkina idacej, którą przeszed[ł]szy usypany kopiec. Od tych ro[z]stai w prawo w dróżkę idącej do drogi z Boskina do Łobowa, którą przeszed[ł]szy usypany kopiec. Tąż starą dróżką w niż do drogi z Łobowa na Bzdzymiechowo idącą, przy której usypany kopiec. Tąż drogą z góry trochę w prawo w kraj siedliska pustoszki Obodzimiechowa do rzeczki Nadwy, przy której na brzegu na błocie usypany kopiec i na czterech olchach krzyże i po trzy wręby wycięto. A rzeką Nadwą w górę w ruczaj Kamieniec wielkiego rowu. A ruczajem Kamieńcem w górę idąc suchodołem znamionami na drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi do poprzecznego wie [nieczytelne], który dzieli grunty po lewej ręce JKM pustoszy Kuźmina i dro[gi?] ojca władyki smoleńskiego tryświackiej, a po prawej grunt pana Milewskiego. W tym rowie usypany kopiec. Od tego rowu i kopca w prawo powróciwszy rowem w górę starą miedzą wielką tryświacką trochę zakrzywioną, zanmionami na drzewach różnych wyciętemi do drogi z Tryświatu do Pokryszkina idacej, przy której obapół kopce dwa, które dzielą grunt po lewej ręce tryświacki i z drugiej strony wedle tej drogi p. Pierzszka, a po prawej stronie grunt p. Milewskiego Pokryskina. Od tej starej miedze i kopców w prawo drogą trochę powróciwszy do kopca pobocznego na lewej stronie tej drogi na ścienie przesieczonej usypanego. Od tej drogi i kopca tąż prostą ścianą idący znamionami na drzewach wyciętemi do rowu srulkińskiego, przy którym usypany kopiec. od tego kopca przez rów tąż prostą ścianą przez pół siedliska Srolkina, na którym w połowicy więtszej usypany kopiec. Tąż ścianą prostym trybem idąc do drogi z Chominina do Pokryszkina idący, przy której usypany kopiec. Tą ścianą znamionami na drzewach krajem pustoszy starą granicą miedzą do rowu, który dzieli grunt Brzytwina pana Pierzszka po lewej ręce, a po drugiej stronie ojca władyki smol[eńskiego] Rusanowa a po prawej grunt Pokryszkina. Od tego rowu i kopca w prawo starą miedzą rusanowską zakrzywioną z pagórka przykrego do rzeczki Orlejki przez którą Orlejkę przeszed[ł]szy u[j]ście rzeczki rowu wielkiego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy. Pisan w Smoleńsku dnia szóstego augusti roku tysiąc sześćset trzydziestego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz