Danina pana Jana Kulbackiego

danina Jana KulbackiegoJan Kulbacki otrzymuje wymiar wioski Bohatiszcze, Maraczowo i dodatkowych włók. Nadanie znajduje się na pograniczu stanu maksymowskiego i iwanowskiego. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 82 wg pierwotnej numeracji (skan 90)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za listownym i ust[n]ym rozkazaniem Wielmożnego JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego referendarza i pisarza WKsL puńskiego, kupiskiego, wieliskiego etc. starosty, wiceadministratora, będąc zesłanym, abym zrewidował pierwszego przywileju daninę pana Jana Kulbackiego wioski Bohatiszczcza [?], w której się nie nalazło więcej gruntu nad włók pół czwarty, do której to daniny pana Kulbackiego rozkazał dodać Wielmożny JMP referendarz włók ośmnaście na pustoszach przyległych nad rzeczką Polną leżące.

Pierwsza ściana granice od rzeczki Polny i ujścia ruczaja Łuhowki, który dzieli grunt Bielikowa JKM i Pohatyszczewa pana Kulbackiego po prawej ręce. Tąż rzeczką Polną śrzodkiem idąc w niż do pierwszego kopca narożnego na nowej ścienie przesieczonego, na brzegu tej rzeczki Polnej po prawej ręce usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce pana Stanisława Boguszewskiego Ciemnikowa, a po prawej stronie grunt pana Kulbackiego Maraczowa. Od tej rzeczki i kopca w prawo prostą ścianą znamionami na drzewach wyciętemi idąc do starej granice Kłobukowa pana Jana Kraskowskiego [nieczytelne]. Od tego kopca trochę w prawo w starą granicę kłobukowską i maracowską prostem trybem idąc znamionami na drzewach wyciętemi wedle kopców pobocznych przez dwa mchy do gruntu Władyczyna, którego się część w pomiarę zajęło, na którym kopiec narożny usypany, który dzieli grunt pusty JKM ze dwu stron, a po prawej ręce grunt pana Kulbackiego, należący do Maracowa. Od tej ściany i kopca w prawo ścianą przesieczoną przez błoto Mużyłowo idąc znamionami na drzewach wyciętemi do starej miedze Bohatyszczowa, na której kopiec winklowy rogaty usypany, który dzieli grunt ze dwóch stron pana Kulbackiego Pawlukowa i Bohatyszczowa, a po lewej ręce grunt pusty JKM. Od tej ściny i kopca w lewo stara granicą idąc w Błoto Mużyłowskie. A z Błota Mużyłowskiego śrzodkiem idąc w rzeczkę Polną. A rzeczką Polną w wierzchowie postąpiwszy w Wielkie Błoto Bonkratowskie, które dzieli grunt Rzezanowa po lewej ręce a po prawej stronie [s. 83 błędnie numerowana:] grunt Bohatyszczowa, po nową ścianę znamionami na drzewach wyciętemi. Którą ścianą idąc w prawo w łużek mały do drogi z Bohatyszczowa idącej, przy której dąb ze dwiema krzyżami i po trzy wręby wyciętemi, wedle niego kopiec poboczny usypany, który dzieli grunt po lewej ręce JKM Rezanowa, a po prawej stronie grunt pana Kulbackiego Bohatyszczowa. Od tej drogi i dęba z kopcem w prawo łużkiem małem w wierzchowie w małą łoszczynkę idąc do drogi z Hercukowa do Bohatyszczowa, przy której z krzyżami dwiema dąb i ze trzema wrębami wyciętemi, przez drogę w pół [nieczytelne] …ścięto. Przez tę drogę, tąż łuścinką małą i do kopca [?] w wierzch rowu wielkiego, przy którem rowie jodła wielka ze dwiema krzyżami i ze trzema wrębami wyciętemi. Tem rowem w niż w ruczaj Łuhowkę. A ruczajem Łuhowką w rzeczkę Polną. U której się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie uisypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wreby wycięto. Które to włók ośmnaście wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy panu Janowi Kulbackiemu podałem w moc, w wieczyste dzierżenie prawa lennego. Na com [m]u dał ten list mój wymiaru i ograniczenia z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku d. dwunastego octobris r. tysiąc sześcset dwudziestego czwartego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz