DANINA PANA JANA DUBICKIEGO

danina Jana Dubickiego 002Jan Dubicki otrzymuje wymiar uroczyszcza Tryhabowo oraz pustoszy Łykoszowo i Szyłonowo nad rzeką Spocką i Orlanką we włości maksymowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 38 wg pierwotnej numeracji (skan 48)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem mojem, iż za listem JKM PNM, także za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók czterdzieści JMP Janu Dubickiemu mianowicie w uroczyszcza Tryhabowie z słobodczykiem jednem i w pustoszach Łykoszowie, Szyłonowie w województwie smoleńskim we włości maksymowskiej nad rzeczkami Spocką i Orlejką leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki Spocki z ujścia łuhu mączyńskiego. Tamże łużkiem postąpiwszy w górę do dębu z krzyżami w [dłuższy fragment nieczytelny] …hubina. Od tego dębu i kopca tymże łuhem i rowem w wierzchowie do kopca narożnego po lewej ręce na ścienie nowoprzesieczonej od wioski Męczyna usypanego, który dzieli grunt ze dwóch stron wioski Tryhabowa. Tąż ścianą przesieczoną znamionami na drzewach wyciętemi postąpiwszy w górę wedla zarosłej wioski Męczyna przez mech i błoto, prosto ścianą idąc znamionami na drzewach do gościńca z Hor do Smoleńska idącego, przy którym obapół kopców dwa usypano, które dzielą grunt po lewej ręce JKM lasy, wioski dąbrowieńskiej, a po prawej stronie grunt JMP Dubickiego. Od tych kopców przez gościniec tąż ścianą przesieczoną przez mszarzyny błotne, znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi, idąc do kopca narożnego, który dzieli grunt po lewej ręce JKM miasteczka Wichrowa, a z drugiej strony grunt pana Krzysztofa Zajezierskiego, a po prawej stronie pana Dubickiego. Od tej ściany i kopca w prawo, powróciwszy prostą ściana, idąc znamionami na drzewach przez gościniec horski w rzeczkę Orlankę. A rzeczką Orlanką w niż postąpiwszy, przez rzeczkę Orlankę w lewo do starego Horodziska w ścianę prostą przesieczoną, znamionami na drzewach wyciętemi do gościńca mścisławskiego, przy którym obapół kopców dwa usypano. Tąż ścianą do kopca narożnego, który dzieli ze dwu stron grunt pana Krzysztofa Zajezierskiego i JMP Waleriana Wieleżyńskiego sędziego ziemskiego województwa smoleńskiego, a po prawej ręce pana Jana Dubickiego pustoszy Łykoszowa. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy, prosto ścianą idąc przez rzeczkę Orlankę znamionami na drzewach wyciętemi do kopca narożnego, który dzieli grunt ze dwu stron JMP sędziego ziemskiego smoleńskiego i JMP Malchra Gudziejewskiego horodniczego smoleńskiego. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy, prosto ścianą idąc przez błoto mszarzyste do gościńca mścisławskiego, przy którym kopiec narożny usypany. Od tego kopca w lewo gościńcem postąpiwszy ku Mścisławiu, idąc do kopca narożnego, który dzieli grunt ze dwu stron pana Dubickiego wioski Tryhubowo [s. 39:] [dłuższy fragment nieczytelny] …górę do pierwszego ujścia łuhu i dębu. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók czterdzieści potrącając na błota wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy za listem JW JMP wojewody smoleńskiego. Podałem w moc i w wieczyste dzierżenie JMP Janu Dubickiemu. Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku piętnastego dnia kwietnia roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz