DANINA PANA HANUSA KIEWENA

Hanus Kiewen puszkarz smoleński otrzymuje wymiar pustoszy Skokowo we włości iwanowskiej nad rzeką Sożem. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 95 wg pierwotnej numeracji (skan 102)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za przywilejem JKM PNM i za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók ośm panu Hanusowi Kiewenowi puszkarzowi smoleńskiemu, a mianowicie na pustoszy Skokowie w województwie smoleńskim we włości iwanowskiej nad rzeką Sożem leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Poczyna się pierwsza ściana granice, od kopca pierwszego narożnego, który dzieli grunt po lewej ręce Marcina pisarza w okolicy usypanego, przy brzegu rzeki Soża. Rzeką Sożem w górę w ścianę przesieczoną, wielką, który dzieli grunt pomocnikowski po lewej ręce, na której kopiec usypany. Od tego kopca tą ścianą przesieczoną, przez drogę iwanowską, przy której kopiec i przez rów wielki rubieżami do kopca narożnego, który usypany na ścienie [dłuższy fragment nieczytelny] w prawo ściana przesieczoną do kopca czwartego narożnego, który usypany na ścienie wielkiej pana Marcina pisarza. Od tego kopca tą ścianą przesieczoną w prawo przez drogę iwanowską, przy której kopiec, zajmując część rozpaszy pana Marcinowej, która w zamianę panu Hanusowi odeszła, prosto idąc do kopca pierwszego, który usypany w okolicy, który dzieli grunt po lewej rece pana Marcinow[y]. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypany i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto, które to włók ośm wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc dzierzenie panu Hanusowi Kiewenowi. Na com dał ten list mój z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku die siedemnastego octobris roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz