DANINA PANA GŁĘBOCKIEGO I PANÓW PUCIATÓW

danina Jana Głębockiego i Puciatów 001Jan Głębocki i panowie Puciatowie otrzymują wymiar pustoszy Pierszkowo nad rzeczką Świnną we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 186 wg pierwotnej numeracji (skan 183)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za uniwersałem JKM PNM i za listem podawczem JMP rewizora JKM podsędka smoleńskiego wymierzyłem gruntu do paszni i osady zgodnego p. Janu Głębockiemu i p. Janowi, Aleksandrowi, Zdanowi Puciatom włók dwadzieścia cztyry, każdemu z nich włók sześć, na pustoszy [okienko; powinno być zapewne Pierszkowo] w województwie smoleńskiem we włości iwankowskiej nad rzeczką Świnną leżące.

danina Jana Głębockiego i Puciatów 002Tego gruntu ograniczenie tak się ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki Świny i od ujścia rzeczki Piwowarki. Rzeczką Piwowarką w rzeczkę Malinowkę. A Malinowką w górę do mostu gościńca smoleńskiego, przy którym na brzegu obapół kopców dwa. Od tego mostu i kopców tąż rzeczką w wierzchowie. A z wierzchowia przez drogę Iwienkę, ścianą wedle góry i przez mech wielki, przy którym kopiec. Tąż ścianą z rubieżami przez drogę Jelonkę, przy której kopiec narożny usypany, który dzieli grunty P. i P. [okienko] i pana Szabławińskiego i p. Andryszewicza. Od tego kopca i ściany poprzecznej, powracając w prawo ścianą wielką z rubieżami wyciętemi prostem trybem idąc do rowu Krutego wielkiego i ruczaju, przy którem i małem rowku na brzegu kopiec. Od tego kopca temże rowem i ruczajem Krutem w górę do ściany wielkiej przesieczonej i rowku małego, przy którym na brzegu kopiec i wedle niego jama żytna. Od tego kopca i rowu w prawo prostą ścianą idąc przez mszarzynę do gościńca z Dorobuża do Smoleńska idącego, przy którym kopiec w końcu rowu wielkiego liskowskiego. Od tego kopca i gościńca rowem wielkiem liskowskiem w niż w rzekę Świnną. A rzeką Świnną do ujścia rzeczki Piwowarki. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami etc. Które to włók dwadzieścia cztery wymierzawszy podałem w moc dzierżenie PP. Puciatom. Co dla lepszej wiary i pewności dałem ten list mój z podpisem ręki mej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku siódmego novembris roku tysiąc sześćset dwudziestego ósmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz