DANINA PANA ANDRZEJA Z SYNEM IWANEM KOLENOWEGO.

danina panów kolenowychPanowie Kolenowi otrzymują wymiar derewni Kolenowo i poczynku Ahanino we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, strona trudna do ustalenia (skan 378)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za przywilejem JKM PNM i za listem podawczym od JMP Heronima Ciechanowicza podsędka smoleńskiego rewizora JKM ziemie siewierskiej panom Iwanowi z synem Andrzejem Kolenowym pustosz Kolenowych nazywającą i poczynek Rusanowo z dawna do tej pustoszy wielkiej Kolenowa należący w starych granicach tak zakaje [?] w sobie ta pustosz za Moskwy gdy [?] mająca była, który ten grunt KJM przyjmować [?] raczył przywilejem sobiem jako ojczysty grunt z dawna panom Kolenowym. A iż mierzając grunty na puszkarze JKM województwa smoleńskiego zajęto w pomiarę poczynek zwyż mianowany1 jakoby [?] a przyległych danin poczynek tedy gruntem JKM dany [nieczytelne] Kolenowym.

Którego to poczynku Ahanina i gruntu derewnie [Koleno]wa w starych granicach leżący tak się w sobie ma. Pierwsza ściana grani[s. 435/436]ce poczyna się od gościńca rosławskiego, ode trzech kopców narożnych przy tem gościńcu rosławskiem obapół rowu osypanego. Pierwszy kopiec po prawej stronie puszkarzów Białokopytów, drugi kopiec przez gościniec pana Kurczewskiego po lewej stronie przez rowek. Trzeci kopiec panów Kolenowych około trzech lip wielkich usypany na gruncie Kolenowa. Od tych kopców i gościńca prosto sto [?] rowem wielkiem w górę idąc wierzchowia tego rowu miedzą starą idąc. Z tego rowu w niniejszy rowek w lewo, trochę powróciwszy ścianą przesieczoną nowo znamionami na drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi, idąc do gościńca dorobuskiego do kopców dwóch pobocznych usypanych, które dzielą grunt po prawej ręce pana Kurczewskiego, a po lewej pustoszy okolice Ahanina, która oddana w zamianę panom Kolenowym. Od tych kopców prostą ściana znamionami na drzewach wedle kopca pobocznego około dębu na płaszczy[ź]nie usypanego. Tamże prosto rowkiem mniejszem w wielki rów starej granice kolenowej. Tem rowem starą [granicą kilowską?] idąc w górę mniej [nieczytelne] dawnemi krzyżami i wyciętemi idąc do kopców trzech pobocznych, po le[wej] JMP Jana Paska horodniczego smoleńskiego, po prawej stronie [niezrozumiałe] we ścianę panów Kolenowych. Tąż miedzą starodawną idąc znamionami przez [?] [nieczytelne] mniejszy rów. Temże postąpiwszy w wielki rów, który dzieli grunt po prawej ręce JMP Horodniczego smoleńskiego Białonaja [Białorucze?]. Temże rowem ruczajem w niż idąc do drogi białoruckiej. Tymże ruczajem przez błoto czarne znamionami na drzewach wierzbach prosto w ruczaj Botowkę, którym idąc w górę wedla dębu z krzyżami, idąc granicą starą pojałujowską w wielki rów granicę starą w prawo mniejszy rowek w miedzę starą owdocińską. Którego rowu przez drogą owdocińską trochę w prawo w mniejszy rowek, w miedzę starą owdocińską i kolenowską do gościńca dorobuskiego rosławskiego do Smoleńska idącego, przy którym gościńcu po prawej ręce na wielkiej starej między usypany kopiec, około krzaka [?] laskowego, który dzieli grunt puszkarzów smoleńskich, a po lewej ręce grunt kolenowski. Tąż starą granicą wielką kolenowską na dół idąc do trzech kopców przy drodze Koszczyna usypanych. [nieczytelne] … kopców [?] dwa, a trzeci panów Kolenowych na starej [nieczytelne] …skiej usypany. Tąż starą miedzą kolenowską idąc [nieczytelne] na różnych drzewach wyciętemi wedle gruntów puszkarskich [s. 437:] i do dębu bartnego z krzyżami. Tąż starą miedzą do gościńca rosławskiego, do trzech kopców usypanych, u których się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Który to grunt panów Kolenowych w około puszkarzów JKM i panów obywatelów mierzawszy i wokoło tego Kolanowa derewienki z poczynkiem odmiany ograniczywszy podałem, stosując się do przywileju JKM w starych granicach panom Kolenowym prawa lennego wieczystego. Co dla lepszej wiary i pewności daję im ten list mój odmiany i wszytkiego gruntu ich ograniczenia z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcia. Pisan w Kolenowie miesiąca aprila dwudziestego czwartego dnia roku tysiąc sześćset trzydziestego siódmego.

==================================================================

1Czyli poczynek Rusanowo, w miejsce którego oddano panom Kolenowym poczynek Ahanino.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz