Danina pana Andrzeja Lipskiego

danina andrzeja lipskiego 003Jag 906, s. 378 [skan 327]

Andrzej Lipski otrzymuje wymiar daniny w ujeździe dorohobuskim. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

[Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły].

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za listem jaśnie wielmożnego JMPana [Aleksandra] Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego pińskiego kupiskiego etc. starosty, także za wiadomością i listem zawodnym JM Kniazia Mikołaja Borowskiego z Borowska podstolego żmudzkiego kapitana dorohobuskiego wymierzyłem gruntu do paszni i osady zgodnego włók ośm p. Andrzejowi Lipskiemu, mianowicie w pustoszy Łyzokinie [?] w województwie smoleńskim w ujeździe dorohobuskim w ławnictwie zuhińskiem nad rzeczką Bystrowką leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki Bystrowki od kopca na brzegu na starej między usypanego. Tąż ścianą miedzą przez górę idąc do rowu znamionami na drzewach. Nad którem rowem na brzegu dąbek z krzyżem i trzema wrębami wyciętymi, a rowem w górę idąc do drogi z Mikulina do Łotzina [?] idącej, którą przeszed[ł]szy usypany kopiec. Przez tę drogę tymże rowem w górę idąc do drogi z Klimiacina do Mikulina idącej, którą przeszed[ł]szy usypany kopiec, tymże rowem w wierzchowie do mszarzyny, przy której na brzegu usypany kopiec narożny na nowej ścienie przesieczonej. Od tego kopca w lewo [?] prostą ścianą do drogi z Łytkina do Dorohobuża idącej [nieczytelne] przeszed[ł]szy usypany około iwy kopiec. Tąż ścianą przez mszarzyny prosto idąc znamionami na drzewach wyciętym, do kopca narożnego na starej między przy rowku usypanego, który dzieli grunt ze dwóch stron JKM Ucina [Tcina?] i Czuchowa, a po prawej stronie grunt p. Lipskiego Łytkina. Od tej ściany i kopca tym rowem znamionami na drzewach ścianą prosto do drogi z Szachonowa do Łytkina idącej, przy której usypany kopiec. Tąż ścianą w starą granicę idąc do drogi z Klimiacina do Dorohobuża, przy której usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej ręce pana Żaby wiosek dwóch Omieszenina i Kozulina a po prawej stronie grunt pana Lipskiego Łytkina. Tym rowem idąc w niż w rzeczkę Bystrowkę. A Bystrowką w niż idąc do pierwszej ściany i kopca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy. W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto.

Które to włók ośm wymierzawszy i dostateczne ograniczeni uczyniwszy według listu jaśnie wielmożnego JMP wojewody smoleńskiego panu Andrzejowi Lipskiemu podałem w moc, w dzierżenie pod wolnością szlachecką pod przysądem i zwierzchnością kapitana zamku dorohobuskiego. Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia mego panu Lipskiemu z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan [nieczytelne] dziesiątego [?] lipca roku tysiąc sześćset trzydziestego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz