Danina p. Mikołaja Czeskiego

Jag 906, s. 192 (wg pierwotnej numeracji). Skan 187.

Mikołaj Czeski otrzymuje wymiar derewni Zapole, Donanize [?] i Łapciowo nad Wopcem Wielkim we włości wopieckiej. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysiegły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM JMPanu Mikołajowi Czeskiemu towarzyszowi roty JMPana Jakuba Karola Madaleńskiego wojskiego mścisławskiego rotmistrza i pułkownika JKM na włók pięćdziesiąt danego i za osobliwym listem od JKM do mnie pisanego, abym wymierzył i ograniczył grunta do paszni i osady zgodnego, mianowicie derewnie Zapole, Donanize [?] i Łapciowo ze wszystkiemi do nich przynależnościami w województwie smoleńskim w stanie wopieckim nad rzeką Wopcem Wielkiem leżącą niż, Zapole i Domanicze z panem Nowoszyńskiem pomieniony pan Czeski prawem czyni.

Tedy jednego Łapciowa wymiar granic tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od kopca pobocznego na wielkiej ścienie na łuhu błotnym poczynowskim usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce archiepiskopa smoleńskiego derewni Poczynka, a po prawej stronie grunt pana Mikołaja Czeskiego Łapciowo. Od tego łuhu i kopca ścianą wielką w rzbie piskową [rzekę Piaskową?] idąc wedla kopców pobocznych od kopca narożnego na starej granicy łapciowskiej i kniaziosielskiej usypanego. Od tej ściany archiepiskopowskiej i kopca starą granicą idąc, znamionami na drzewach wyciętemi przez wielki łuh błotny w rzekę Wielki Wopiec. A rzeką Wopcem wielkim śrzodkiem idąc w niż do wielkiej ściany JM Archiepiskopa smoleńskiego gruntu Poczynu skąd [?] na której ścienie na brzegu archiepiskopowym usypany kopiec. Tąż ścianą przez wielki łuh znamionami wyciętemi do kopca pierwszego pobocznego, u którego się piersza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

 W tem obrębie wymierzono gruntu włók dwadzieścia, na com dał ten list móju JMPanu Mikołajowi Czeskiemu z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Łapciowie dnia czternastego m[iesią]ca septembra roku tysiąc sześćset trzydziestego szóstego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz