Danina p. Krzysztofowi Liberackiemu

Jag 906, s. 213 (wg pierwotnej numeracji). Skan 204.

Krzysztof Liberacki otrzymuje pustosze Osuszkino, Chodzieżowo, Szelino nad rzeką Wopcem Małym i rzeczką Załazianką w stanie wopieckim. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iz za przywilejem JKM PNM pana Krzysztofowi Liberackiemu na włók dwadzieścia pięć danym i za osobliwym listem JKM do mnie pisanym, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók dwadzieścia pięć p. Krzysztofowi Liberackiemu, mianowicie w pustoszach Osuszkinie, Chodzieżowie, Szelinie w województwie smoleńskiem w stanie wopieckiem nad rzeką Wopcem Małym i rzeczką Załazianką leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Wopca Małego od kopca narożnego na brzegu tej rzeczki na starej granicy chodzieżowskiej i zrękowskiej usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie p. Tomasza Racewicza Źrebcowa. A po prawej grunt [nieczytelne] Chodzieżowa. Od tej rzeki i kopca w prawo starą granicą ozrębkowską [?] i [dłuższy fragment niezrozumiały] w górę S. Cerk [niezrozumiałe] idąc do kopca pobocznego w końcu rowu tego na starej granicy sielinskiej i źrebcowskiej usypanego z tego rowu i kopca prosto idąc znamionami na drzewach wierzchowie rowku szatumki [?] przy którym wierzchowiu wedla drogi zweramnina do Szelina idącej usypanej kopiec poboczny od tej drogi i kopca rowem Szatuinchą w niż śrzodkiem idąc w rzeczkę Zalaziankę. A rzeczką Załazianką w górę śrzodkiem idąc do kopca narożnego na brzegu tej rzeczki Załazianki po prawej stronie przeciwko rowu starej granice Kurdomowa i Sielina usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie p. Krajewskiego Kurdomowa, a po prawej grunt p. Liberackiego Szelina. Od tej rzeczki i kopca powróciwszy rowem starą granicą Szeline idąc do drogi Kościejowa do Szelina idącej, przy której obapół na tej starej granicy usypano kopców dwa. Tąż starą granicą szelińską w rów stary granice Kościejowa i chodzieżowskiej usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej stronie B Krajewskiego Kościejowa, a po prawej grunt p. Liberackiego Chodzieżowa. Od tego kopca prosto przez rzeczkę Wopiec w starą granicę Asaszkina i Dziasłowa na której na łuhem usypany kopiec poboczny, który dzieli grunt po lewej stronie JKM Andrzeja Manikowskiego Dzietkiwa, a po prawej grunt p. Liberackiego Osuszkina. Tą starą granicą Osuszkina idąc znamionami na drzewach wyciętemi zajmując wszystek grunt z dawna do tej pustoszy Gorzkowa należący do kopca narożnego. Na tej starej granicy Osuszkina i Wereszkakina na brzegu rzeki kopca usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie JMP Mankowskiego Wereszkakina, a po prawej grunt p. Liberackiego Osuszkina. Od tej ściany i kopca rzekę Wopcem idąc w górę śrzodkiem do pierwszego kopca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym obrębie nie mogło się więcej wystarczyć jedno włók dwadzieścia dwie, a trzech włók według przywileju JKM nie dostaje. W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto, które to włók dwadzieścia dwie wymierzawszy i dostatecznie ograniczenie uczyniwszy zadałem w moc dzierżenie prawa lennego wieczystego p. Chrysztofowi Liberackiemu. Co dla lepszej wiary i pewności daję mu ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku miesiąca lutego d. trzeciego roku tysiąc sześćset trzydziestego piątego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz