Danina p. Krzysztofa Kieszkowskiego

Danina Krzysztofa Kieszkowskiego

Danina Krzysztofa Kieszkowskiego we włości raczyńskiej (ujezd smoleński województwa smoleńskiego). Sporządzono na podstawie mapy trójwiorstówki oraz księgi wymiaru i ograniczenia Adama Zaręby.
©Jakub Brodacki

Jag 906, s. 267 (wg pierwotnej numeracji). Skan 252.

Krzysztof Kieszkowski otrzymuje wymiar derewienki Haponowo, Sawino nad rzeczką Osmą w stanie raczyńskim. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysiegły.

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za listem jasnie wielmożnego JMPana Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskie[go] puńskiego etc. etc. starosty, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók trzydzieści panu Krzysztofowi Kieszkowskiemu mianowicie w derewience Haponowie w pustoszy mniejszej Haponowie, Sawinie w województwie smoleńskim w stanie raczyńskim przy folwarku piowskim nad rzeczką Osmą leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice po starą miedzę Haponowa i derewienki JKM Łopatkina. Druga ściana po starą miedzę p. Meszczerzyna derewienki Koralowa i derewienki JMPana wojewody smoleń[skiego] folwarku Chłuchowa. Trzecia ściana po starą miedzę derewienki Minina do cerkwie ś[więtej] dla proroka należąca, po znamiona na różnych drzewach wycięte i po kopce usypanego. Czwarta ściana granice po rzeczkę Osmę. Którą idąc w górę, zajmując po prawej ręce pustosz Sawina do starej miedze Łopatkina. U której się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznymi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók trzydzieści wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy za listem wielmożnego JMPana wojewody smoleńskiego podałem w moc w dzierżenie prawa lennego wieczystego panu Krzysztofowi Kieszkowskiemu do dalszej konfirmacji JKM PNM. Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia ósmego augusti roku tysiąc sześćset trzydziestego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz