Danina p. Iwana Lewosza

Jag 906, s. 234 [skan 219]

Iwan Lewosz otrzymuje wymiar derewni zamieszkałych i niezamieszkałych Bielkowo, Szelihino, Kamionka, Zakupie, Zahusinie nad rzeczkami Moszną i Kamionką w stanie berezańskim.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM p. Iwanowi Lewoszowi na włók sto [sic!] danego i za osobliwym listem od JKM do mnie pisanym, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók sto p. Iwanowi Lewoszowi, mianowicie w derewienkach żyłych i pustych Bielkowa, Szelihinie, Kamionce, Zakupie, Zahusinie w województwie Smoleńskim w stanie berezańskim nad rzeczkami Moszną, Kamionką leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki Moszny. Od u[j]ścia rzeczki Łaźni w rzeczką Moszną w niż śrzodkiem idąc do u[j]ścia rzeczki Kamionki. A rzeczką Kamionką w górę idąc ruczajem do drogi z Biełkowa do Zakupa idącej. Od tego ruczaju drogą w prawo granicą p. Kamińskiego Tymofiejowa i Czybiesowa ku Zakupiu postąpiwszy do starej granice Zakupia i Czybiesowa. Od tej drogi i kopca w lewo starą granicą Zakupia i Czybiesowa idąc w rzecznę Mosz[n]ę. A rzeczką Moszną idąc w niż w starą granicę Otfiejorsowską i Zakupską. Z rzeczki Moszny w prawo starą granicą zakupską, idąc znamionami na drzewach do drogi z Zahusina do Zakupia idącej, przez którą przeszed[ł]szy na tej starej granicy usypany kopiec. Tąż starą granicą zakupską idąc znamionami na drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętymi, zajmując wszytek grunt zakupski wedle kopców pobocznych wedle dróg usypanych, do kopca winklowego wedle ruczaju Płotek i poniżej mchu kamińskiego na granicy biskupiej Konowałowa usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce na biskupstwo smoleńskie danej Konowałowa, a po prawej stronie ze dwóch stron grunt p. Iwana Lewosza Kamionki. Od tej ściany i kopca w lewo ruczajem Błotną w wierzch w mech kamiński. Przez mech kamiński w wierzchowie ruczaju Zimnicy, granicy biskupiej. A ruczajem Zimnicą w niż idąc do drogi z Sutok do Kanawałowa idącej, przy której na brzegu tego ruczaju Zimnicy, na pustoszy Konowałowie usypany kopiec narożny na granicy biskupiej i pana Snarskiego, który dzieli grunt po lewej ręce biskupi Konowałowa, [a] z drugiej strony przez drogę sutocką grunt pana Snarskiego Połuszyna, a po prawej grunt p. Iwana Lewosza Bielkowa. Od tego ruczaju i kopca w prawo powróciwszy drogą ku Sutokom idąc do wierzchowia ruczaju Strzelicy, przy którym wierzchowiu wedle drogi sutockiej po lewej rece usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej ręce p. Snarskiego Połuszyna, a po prawej grunt p. Lewosza Bielkowa. Od tej drogi i kopca ruczajem Strzelicą śrzodkiem idąc w niż w rzeczkę Łaźnią. A rzeczką Łaźnią w niż śrzodkiem idą w same u[j]ście do rzeczki Moszny. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Derewienka Zahusino w drugim obrębie i starych granicach, jako przedtym bywało i po nową granicę trybową p. Butlera od Kozłowa. W tym ograniczeniu kopcami narożnymi i pobocznymi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. które to włók sto wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc dzierzenie p. Lewoszowi, z podpisem ręki mej własnej i moją pieczęcią. Pisan w Smol[eńsku] dnia trzydziestego july tysiąc sześćset trzydziestego czwartego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz