Danina na wójtostwo kraśnienskie

danina wójta kraśnieńskiego 002Wymiar wójstostwa kraśnieńskiego wiosek Durawicze, Nosonowo nad rzeczkami Syczowką i Rozmysłem we włości dąbrowieńskiej. Przepisał Władymir Prochorow. Zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. Mapkę skorygował Władymir Prochorow.

Jag 906, s. 3 wg pierwotnej numeracji (skan 18)

Mianowicie w tych wioskach Durawiczach, Nosonowie, w Województwie Smoleńskim we włości Dąbrowieńskiej nad rzeczką Syczowką i Rozmysłem leżące.

Tego gruntu granica tak się ma. poczyna się pierwsza ściana granice od uścia rowku i łoszczyny, który wpada w rzeczkę Rozmysł i od kopca jednego narożnego, który usypany przy uściu rowku małego na brzegu rzeczki Rozmysła. Od tego kopca i uścia tym rowkiem i łoszczyną, i ścianą przesieczoną przez gościniec orszański do Smoleńska idący, przy którym kopiec usypany. Tąż ścianą z krzyżami i po trzy wręby wyciętemi, nie zajmując rospaszy pawłowskiej i Zubary do kopca, który usypany przy drodze z Zubarowa do Durawicz idącej. Od tej drogi ścianą trybową lasem chełmistym do kopca drugiego narożnego, który usypany na gruncie durawickiem. Od tego kopca w prawo, ściana przesieczona z krzyżami i wrębami, w rzeczkę Krostolupke i w róg starej granice Pana Meszczerzynowej, przy której na brzegu rzeczki kopiec usypany. Rzeczka Krostolupka w niż do kopca, który usypany na brzegu, na ścienie przesieczonej. Tą ścianą nie zajmując paszni duchownych, do kopca, który usypany przy gościńcu z Orszy do Smoleńska idącem. Od tego kopca i gościńca idąc przez drogę ścianą [nieczytelne] drogę, która idzie z Asonowa do Owsiuków, przy której kopiec usypany, i prz [nieczytelne] idzie z gościńca smoleńskiego do Kotkowa. Ścianą przesieczoną z krzyżami i po trzy wręby wyciętemi, do kopca trzeciego narożnego, który usypany na brzegu rzeczki Rozmysla [nieczytelne] rowku i łoszczyny, i kopca jednego narożnego w uściu rowku, który wpada w rzeczkę Rozmyśl [nieczytelne] ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi [s. 4:] dostatecznie osypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Dnia dwudziestego marcij. Roku tysiąc sześćset dwudziestego dziewiątego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz