DANINA NA POMOCNIKA PUSZKARSKIEGO

danina Marcina StefanowiczaPuszkarz Marcin Stefanowicz (zwany też po prostu Marcinem) otrzymuje wymiar pustoszy Niemczynowa i poczynku Szczecinino we włości iwanowskiej nad rzeką Soż. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 97 (skan 104)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysiegły.

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za przywilejem JKM PNM i za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók sześć [s. 98:] Marcinowi Stefanowiczowi [nieczytelne] na pustoszy części Niemczynowa i poczynku Szczecinina w województwie smoleński we włości iwanowskiej nad rzeką Sożem leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Poczyna się pierwsza ściana granice od rzeki Soża i kopca pierwszego narożnego na brzegu rzeki Soża usypanego. Od tego kopca i rzeki Soża ściana przesieczoną zajmując część pustoszy Sczecinina. Tąż ścianą przez drogę z Jewina idącą do Niemczykowa, przy którym kopiec usypany. Od tego kopca i drogi ścianą przesieczoną do ściany pana Jakuba Rosytena, przy której kopiec usypany. Od tego kopca ścianą pana Resytena w starą granicę JMP Jana Wojewódzkiego, p[rzy] której kopiec. Od tego kopca starą granicą do kopca trzeciego narożnego, który usypany na tejże ścienie starej granicy i na ścienie przypadającej pana Derlickiego. Od tego kopca i starej granicy ścianą przesieczoną do kopca narożnego, powracając w prawo ścianą do wrót i drożyska, przy którym kopiec usypany. Od tego kopca i wrót tym drożyskiem w rzekę Soż. Rzeką Sożem w niż do pierwszego kopca narożnego. U któego się pierwsza ściana granice zaczeła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypany i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto, które to włók sześć wymierzawszy podałem w moc panu Arcimowi [Marcinowi] Stefanowiczu. Na com dał ten list mój z podpisem ręki mej i z mojej pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia siedmnastego octobris roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz