DANINA NA POMOCNIKA PUSZKARSKIEGO [IWANA HOROSZKO]

danina Iwana Horoszka*Iwan Horoszko otrzymuje wymiar pustoszy Leskowo i Skuharowo nad rzeką Soż we włości iwanowskiej. Notatka o przekazaniu tej daniny w ręce puszkarza Sawickiego. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 96 wg pierwotnej numeracji (skan 103)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za przywilejem JKM PNM i za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók [sto?] mianowicie na pustoszy Leskowie i Skuharowie panu Iwanie [nieczytelne] puszkarzowi* w województwie smoleńskim we włości iwanowskiej nad rzeką Sożem leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Poczyna się pierwsza ściana granice od drogi iwanowskiej do Smoleńska idącej, od kopca pierwszego narożnego, który dzieli grunt PP Kierzstynowiczów puszkarzów usypany na wielkiej ścienie wedle Rubaszkina. Od tego kopca ścianą przesieczoną do kopca drugiego narożnego, który usypany śrzód góry przeciwko rubieże od tego kopca przez łuch rubaszczyński do kopca, który usypany wedle starej drogi do Deniskowa idącej. Od tego kopca tąż drogą wedle starego kudziszcza [?] w wierzch rowu skuharowskiego, przy którym kopiec. Tym rowem skuhinowskim w niż do wielkiej ściany i kopca, która dzieli grunt pana Andrzeja Białokopyta. Tąż ścianą do drogi iwanowskiej, przy której kopiec narożny usypany przez łuh rubaszczyński do kopca pierwszego narożnego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók sześć wymierzawszy podałem w moc p. Iwanu [nieczytelne]. Pisan w Smoleńsku d. siedemnastego octobris roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

[Dopisek w stopce:] {Wydanie listu p. Sawickiemu Baranowskiemu roku tysiąc sześćset trzydziestego czwartego m[ie]s[ią]ca july dwudziestego ósmego dnia}.

*Przypis na marginesie: „int puszkarz po Niebowy ku Iwa[…] Choroszku Hawryło ku pomocniku pusz[kar]skim na tej […]dzie oddany grunt Sa[wi]ckiemu Ba[…]zwitkiemu szosą [???].

*Fragment tekstu w kwadratowej ramce.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz