DANINA NA pomocnika albo na chłopy dla raków

Niemczynowo. Ok. 18 km na południowy wschód od Smoleńska

Niemczynowo. Ok. 18 km na południowy wschód od Smoleńska

Aleksander Gosiewski otrzymuje wymiar 6 włók przeznaczonych dla chłopów, którzy mają łowić raki na potrzeby jego kuchni. Przepisał, zredagował i mapką oparzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 98 wg pierwotnej numeracji [skan 105]

Danina na pomocnika albo na chłopy dla raków łowienia do stołu JMP wojewodzie smoleńskiemu. Wymierzonych włók sześć z jednę stronę granica z JMP Janem Wojewódzkim Borowek [po rowek?] z drugą stronę po rzekę Soż, z trzecią stroną i z czwartą po grunt Arcima Stephanowicza po pewne kopce i znamiona wycięte.

Te włók sześć w tej pustoszce Niemczykowie. [nieczytelne] JMP wojewoda smoleński zostawia do zamku chłopów sześć na nich osadzić, aby lecie raki świeże łowiąc, według potrzeb do [stołu?] JMP wojewody smoleńskiego pewnych. Czasa [dalej fragment nieczytelny].

Tagi , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz