Danina na folwark ojcom dominikanom

danina dominikanów we włości dołhomowskiejList przeciwny księdza Prokopa potwierdzający wymiar pustoszy Rubuszczynka we włości dołhomowskiej. Przepisał i zlokalizował na mapie Władymir Prochorow. Zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 127 wg pierwotnej numeracji (skan 134)

Ksiądz Prokop dominikan[in], przeor Smolenski zakonu Dominika Świętego ze wszytkiemi ojcami i bracią klasztoru smoleńskiego.

Czynię wiadomo, że nam wymierzył pan Adam Zaręba mierniczy JKM we włości dołhomowskiej na folwark i sianożęci włók dziesięć, na pustoszy nazwanej Rubuszczynka, z rozkazania JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, wieliskiego, puńskiego, kupiskiego etc. starosty, nad rzeką Dnieprem i rzeczką Rybuszczanką leżące obapół, według przywileju JKM.

danina dominikanów 002Którego to gruntu ograniczenie tak się ma. Naprzód pierwsza ściana granice poczyna się od rzeczki Rybuszczanki, od ujścia ruczaju Studzieńca, zajmując grunt po prawej stronie do folwarku należący. Idąc śrzodkiem {ruczaiu} ku wierzchowiu, do kopca narożnego, który jest usypany na brzegu ruczaja Studzieńca, przeciwko kurhanu wielkiego, po lewej ręce grunt piechotny, dzieli [fragment nieczytelny]. Powraca się granica, śrzodkiem góry wielkiej, na której są na drzewach [nieczytelne] krzyże i po trzy wręby wycięte. Prosto przez drogę ze Smoleńska przy [której?] [nieczytelne] kopce [nieczytelne] prosto wierzchem góry idąc aż do rzeki Dniepra. A brzegiem Dniepra idzie granica wzgórę, aż do ujścia ruczaju Zimnika, który dzieli [fragment oberwany] [s. 122:] kozackie chorągwie białej. Stamtąd powraca się granica w prawo ruczajem do drogi [z] Smoleńska na Wysokie idącej. A drogą w prawo, do kopca narożnego, u rzeki ujścia Dres[ny do] rzeczki Rybuszczanki. A rzeczką Rubuszczanką w wierzch do tego ruczaju, u którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Które to grunty i ograniczenia pewne podane nam są przez pana Adama Zarębe mierni[czego] JKM i wymierzone [nieczytelne] folwark i sianożęci klasztoru smoleńskiego zakonu Dominika Św[iętego], według rozkazaniu [?] JW JMP wojewody smoleńskiego, dobrodzieja naszego i przywil[e]jem JKM. Co dla lepszej wiary i pewności, daję ten mój list przeciwny z podpisem ręki menych [?] i pod pieczęciami naszymi. Pisan w Smolensku d[nia] szesnastego lipca roku tysiąc sześćset dwudziestego szóstego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz