Danina na cerkiew Spasa Świętego

danina cerkwi Spasa Świętego Pustoszka popowskaŚwieszczennik cerkwi Spasa Świętego otrzymuje wymiar daniny w Pustoszce Popowskiej nad rzekami Sożem, Hościnką i ruczajem Zdrowcem. Przepisał i zlokalizował na mapie Władymir Prochorow, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 81 wg pierwotnej numeracji (skan 89)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż będąc wysłanym od JW JMP wojewody smoleńskiego puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego na świeszczennika cerkwie Spasa Świętego włók trzy w sta[rych] granicach, mianowicie na Pustoszce Popowskiej.

Naprzód poczyna się pierwsza ściana granice od ruczaja Zdrowca. A ruczajem Zdrowcem na niż idąc w rzeczkę Hościnkę. A rzeczką Hościnką w rzekę Soż. A śrzodkiem rzeki Soża idąc w zwyż do rowu, do starej granice, która dzieli grunty pana Korsaka uroczyscze Tatarowa. Tąż starą granicą prosto w wielki rów Zdrowca. A Zdrowcem prosto idąc do studnie. U którego się granica zaczęła i tam się kończy ten grunt [nad] rzeką Sożem leżący.

A z osobna pół włóki na Siedlisku Iwanowskiem [nieczytelne] dworu jego, po bok cerkwie i placów czterych, to jest na popa, i na dia[kona, po][s. 90:]namarza, i na proskornia, które to place pomienione mają być trzymane, nie zajmując gruntów więcej, i na starych granicach.

Co dla lepszej wiary i pewności dałem ten list mój świeszczennikowi, z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia trzeciego septembris roku tysiąc sześćset dwudziestego szóstego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz