Danina miasteczku Krasnemu

Adnotacja o niemożności dokonania wymiaru dla miasteczka Krasne z powodu nieudostępnienia przez mieszczan przywileju królewskiego. Przepisał Władymir Prochorow, zredagował Jakub Brodacki.

 Jag 906, s. 2 wg pierwotnej numeracji (skan 17)

Wymierzono i ograniczono gruntu do paszni i osady zgodnego, włók sześćdziesiąt, a czterdzieści włók lasu czarnego; także do rozrobienia pola, czterdzieści włók. Na który las rozrobienie, dodano słobody lat [sic!] cztery do pierwszych lat szesnastu. Te włóki nie są ograniczone, [bo gdy] z JMP podsędkiem, re[wizorem] JKM, zjeżdżaliśmy trzykroć razy, dla dostatecznego wymiaru i ograniczenia, za każdem razem, mieszczanie krasieńscy przywileju JKM nie chcieli nam pokazać do przeczytania, żadnemu z nas. I dla tej przyczyny musiało się nie stać ograniczenie i wymiar, bo nie wiemy co tam jest napisano w przywileju. I tak z ni z czem1 po kilka raz musieliśmy odjachać. Rok jest napisany zakładania miasteczka Krasnego, w liście na słobody i osadę JMP referendarzowem.

Tagi , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz