Danina miasteczka Żarnowa

miasteczko ŻarnowoMiasteczko Żarnowo otrzymuje wymiar stu trzydziestu pięciu włók do paszni i osady. Przepisał i zlokalizował na mapie Władymir Prochorow. Zredagował i mapkę sporządził Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 4 wg pierwotnej numeracji (skan 19)

Adam Zareba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za listem podawczem, JM Pana Hieronima Ciechanowicza podsędka smoleńskiego i rewizora JKM zamków siewierskich, od Moskwy rekuperowanych,wymierzyłem gruntu do paszni i osady zgodnego, panom mieszczanom Żarnowa, włók sto trzydzieści pięć, mianowicie na gruncie Żarnowa nad rzeką Żarnowką i po drugiej stronie ruczaju Wodowa, a po trzeciej stronie rzeczki Krzywiela, w województwie smoleńskim we włości dąbrowieńskiej leżące.

danina miasteczka Żarnowa 002Tego gruntu ograniczenie tak się ma: pierwsza ściana granice od wierzchowia rowu i rzeczki Brodu Zimnego, prostem trybem idąc, do kopca pobocznego, który usypany przy Drodze Cinkowskiej, na gruncie miejskim. Od tego kopca powracając granice prostem trybem idąc do kopca pobocznego, który usypany przy Drodze Starzyńskiej. Od tego kopca i drogi, tąż ścianą do kopca narożnego wynklowego, który usypany na gruncie żarnowskim. Od tego kopca powracając granicę na lewo, prostem trybem idąc do kopców dwóch, które są usypane obapół przy gościńcu smoleńskim. Od tych kopców tąż ścianą do kopca narożnego, który usypany na gruncie żarnowskim. Od którego powracając granicę na prawo, prosto przez grunty szczemelińskie, kielińskie, i zajmując siedlisko Ulatycze przez wierzchowie rzeczki Żarnowki, do kopca narożnego trzeciego usypanego, na gruncie ulatycznym. Od tego kopca powracając granicą wielką przesieczoną ścianą podłużnią, prostem trybem idąc, znamiona na różnych drzewach kładąc, i przez las czarny Krzywielowa mszysty. Tąż ścianą idąc, zajmując część gruntów łyskińskich, do kopca czwartego narożnego, usypanego na gruncie miejskim od Łyskowa. Od którego powracając granicę w ścianę wielką poprzeczną, prostą ścianą idąc, wedle kopców dwóch przez gościniec smoleński do Orszy idącej, i przez rzeczkę Żarnowkę, aż do kopca narożnego piątego, który usypany w Lesie Lichmannowskim. Przy którym kopcu dąb z krzyżami dwiema i po trzy wręby wyciętemi. Od tego kopca prosto idąc ścianą do drogi Bumakina, przy której kopiec. Tąż ścianą idąc z znamionami na drzewach kładąc, do kopca narożnego, który usypany na brzegu rowu i rzeczki Brodu Zimnego, u którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano, i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók sto trzydzieści pięć wymierzawszy, i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc i dzierżenie panom mieszczanom żarnowskim. Na com dał ten list mój mierniczy z podpisem ręki mej i z moją pieczęcia. Pisan w Smoleńsku, dnia siedmnastego juni roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz