DANINA MARCINA MIKOŁAJOWICZA

danina marcina mikołajowicza pisarza puszkarskiegoInformacja o wymiarze dla Marcina Mikołajowicza Pustoszy Iwanowskiej nad rzeką Soż we włości iwanowskiej oraz we włości wopieckiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 88 (skan 97 lub 100)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za przywilejem JKM PNM i za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók ośm panu Marcinowi Mikołajowiczowi pisarzowi puszkarzowi JKM smoleńskiego, a mianowicie na Pusto[szy] Iwanowskiej [nieczytelne] pomocników [nieczytelne] w tem obrębie nad Sożem rzeką i na suchodołami leżące.

A z osobna do drugiego obrębu {zjechałem dla omówienia stałych granic}. W temże województwie smoleńskiem w stanie wopieckiem {tak jako są same w sobie [nieczytelne]}, końcem do Dniepra leżące. [Niezrozumiałe] grunty z dawna na puszkarzów [nieczytelne], magistrów po włók ośm, na dwudziestu pomocników po włók sześć.

Te grunty nie wszy[s]tkie osiadłe potrzeba na tych pomienionych puszkarzów zaciągać i osadzać {gdyż [nieczytelne] obywatele poczęli one [nieczytelne]}, od zajęcia tych gruntów. Roku tysiąc sześćset dwudziestego pierwszego miesiąca maj dziesiątego dnia. {A mianowicie pustoszy żyłej}.

[Na marginesie dopisek:] Panu Gosiews[kiemu] smol starosty wydano 1634 z 8 dnia hawszy [?]

Tagi , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz