DANINA KRZYSZOFA ZAJEZIERSKIEGO

danina Krzysztofa Zajezierskiego 002Krzysztof Zajezierski otrzymuje wymiar pustoszy Iwaczejowicze, Androsowo, Stupino, Zadoroże nad rzekami Wiechrą i Orlanką we włości maksymowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 35 wg pierwotnej numeracji (skan 43)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem i za przywilejem JKM PNM i za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók dwadzieścia panu Krzysztofowi Zajezierskiemu, mianowicie w pustoszach Iwaczejowiczach, Androsowie, w Stupinie, w Zadorożu w województwie smoleńskiem we włości maksymowskiej nad rzekami Wiechrą, Orlanką leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Wiechry, od kopca pierwszego narożnego, na brzegu usypanego na ścienie nowej, który dzieli grunt po lewej ręce JMP Waleriana Wieleżyńskiego sędziego ziemskiego smoleńskiego po prawej stronie grunt pana Krzysztofa Zajezierskiego Iwaczewicz. Od tej rzeki i kopce w prawo prostą ścianą do kopca drugiego narożnego, który dzieli grunt ze dwóch stron JMP sędziego ziemskiego i pana Jana Dubickiego. Od ściany i kopca w prawo powróciwszy prosto, ścianą idąc trybami przez gościniec mścisławski w kraj Starego Horodzyska, wszystko zajmując w rzeczkę Orlankę. A rzeczką Orlanką idąc w górę. Z rzeczki w lewo ścianą przesieczoną do gościńca horskiego, przez który przeszedłszy usypany kopiec. Tąż ścianą prostą znamionami na drzewach wyciętemi do kopca narożnego, który dzieli grunt ze dwóch stron JMP Dubickiego i miasteczka wichrowskiego JKM po prawej stronie grunt pana Krzysztofa Zajezierskiego. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy prosto ścianą trybową, idąc znamionami na drzewach przez rzeczkę Orlankę do gościńca horskiego, przy którym wedle łużku po prawej ręce usypany kopiec narożny, który dzieli grunt miasta Wichrowska, ze dwóch stron. Od tego kopca i gościńca powróciwszy w prawo, prostą ścianą idąc znamionami na drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi, do ruczaju rżawskiego, przy którym około brzozy usypany kopiec. Od tego kopca tąż ścianą przez ruczaj Rżawiec do gościńca ze Mścisławia do Smoleńska idącego, przez który przeszedłszy usypany kopiec i kopca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu [dłuższy fragment nieczytelny] …usypano i na różnych drzewach krzyże [nieczytelne] …wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy za przywilejem JKM i za listem JW JMP wojewody smoleńskiego podałem w moc i wieczyste dzierżenie panu Krzysztofowi Zajezierskiemu. Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia czternastego kwietnia roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz