DANINA KONSTANTEGO ŁOPATOWICZA

Konstanty Łopatowicz potwierdza dokonanie wymiaru derewni Pietrysowo i poczynku Kijanowo oraz poczynku Siedliszcze we włości swadyckiej na rzeką Wrzespieją. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 249 wg pierwotnej numeracji (skan 234)

Ja, Konstanty Łopatowicz, iż mając daninę z łaski JKM PNM i za przyczyną wielmożnego JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego referendarza i pisarza WKsL etc., w której daninie wymierzono mi włók trzydzieści przez urodzonego pana Adama Zarębę mierniczego JKM we włości swadyckiej nad rzeką Wrzespieją leżące, a mianowicie w derewience Pietrysowie pustej i w poczynku Kijanowie, w którem mieszka słobodczyk jeden i poczynek drugi pusty nazwany Siedliszcze.

Tego gruntu ograniczenie. Naprzód poczyna się granica od rzeki Czarnej, od mostku starego, a po lewej stronie grunty pana Mikulina. A od ujścia rzeczki Wrespiej idąc prosto ścianą wedle królewskich gruntów, zajmując grunty kijanowskie. Idąc wedle lasu czarnego i mchów błotnych aż do gruntu Prelowa, zajmując pół gruntu Prelowa, a idąc wedle mchów lasem zarosłych, zajmując grunt Starosieliszcze. Prosto ścianą idąc do ruczaju, który wyszedł z czarnych błot, wedle gruntu p. Ille Łykoszyna. Tymże ruczajem czarnem, który wpada w rzeczkę Wrespieją, idąc mimo Kościuszkowo, śrzodkiem Wrespiej, w rzeczkę Jamną. A z Jamny na Sitniki prosto ścianą idąc na Korohod. A z Korohodu do rowu wielkiego, który dzieli grunt pana Mikulina. Tymże rowem w rzeczkę Czarną, która wpada [w] Wrespieją. U mostu starego granica się kończy. U którego się zaczęła.

W tym ograniczeniu etc. Które to włók trzydzieści wymierzawszy etc. [sic!] podałemi w moc dzierżenie Pan Adam Zaręba mierniczy JKM. Co dla lepszej wiary i pewności dałem ten list mój przeciwny z podpisem ręki mej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku d. czternastego augusta roku pańskiego tysiąc sześćset dwudziestego piątego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz