Danina JMPana Jana Meszczeryna

Jag 906 s. 451 (wg pierwotnej numeracji). Skan 392.

Jan Meszczeryn otrzymuje wymiar dwustu włók w stanie berezańskim. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego pr[z]ysię[gły].

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za przywilejem JKM PNM JMPanu Iwanowi Meszczerinowi na włók dwieście danego i za osobliwem listem JKM do mnie pisanem, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók dwieście panu Iwanowi Meszczerynowi, mianowicie w derewniach Smethinie [?], Horodek, Łukianiki, Sza [nieczytelne] pie, Horetki, Kuchcino, Hryszyno, Milucino [?], Pobrodzino [?], Rusinowo, Zołoby, Mieszki, Chwiedorowo [?] [nieczytelne] w [województwie smoleńskim stanie bere]zańskim nad rzeczkami Piaseczną, Ludycą [?], Wiedwie [?] [nieczytelne] leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. [Dłuższy fragment nieczytelny] grunt po lewej ręce JMPana Meszczeryna pierwszej daniny Słotokina [?], z drugiej [dłuższy fragment nieczytelny] stanu raczyńskiego [nieczytelne], a po prawej [dłuższy fragment nieczytelny] od tej granicy [nieczytelne] w prawo starą granicą Łopatkina i Arianowa [?] znamionami na drzewach idąc przez rzeczkę Łośmiankę do gościńca z [nieczytelne] dodzielą [?] Smoleńska idącego, przy którym obapół na tej starej granicy usypano kopców dwa, które dzielą grunty po lewej stronie pana Tryzny Chociestawicz, a po prawej grunt pana Meszczeryna Łopatkina. Od tego gościńca i kopców w prawo granicą pana Tryzny postąpiwszy do kopca pobocznego na tej granicy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce pana Tryzny Chociestawicz z drugiej strony grunt p. Kieszlowskiego [nieczytelne] Łopatkina. Od tego kopca trochę w prawo granicą JMPana Rożna znakami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby [niezrozumiałe] wedle kopców pobocznych, idąc do kopca pobocznego wedle drogi przeciw kopca narożnego pana Rożna i pana Turti [Tarło?], który dzieli grunt po lewej ręce pana Jana Borszy [?] z drugiej strony grunt pana Tarła Smohyrów, a po prawej grunt pana Meszczeryna Hodułtowa [?]. Od tych kopcy granicą pana Tarła znamionami na drzewach wedla kopców pobocznych do kopca narożnego wedla drogi z Worotyszyna do Smoleńska idącej nad łuhem około jedliny usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron pana Tarła Danina, a po prawej grunt pana Meszczeryna Kosimowa [?]. Od tej ściany i kopca w prawo drogą worotyszyńską idąc w rzeczkę Piasecznę do kopca winklowego wedle drogi po lewej stronie usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie pana Tarła Turobli, a po prawej ze dwóch stron Hryszyna. Od tej drogi i kopca w lewo ścianą przesieczoną znamionami na drzewach do starej drogi połockiej, przy której wedla [?] tani na starej granicy pirohowskiej usypany kopiec narożny prze[nieczytelne] granicy monasterskiej usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce pana Tarła Turobli, z drugiej strony grunt na monaster Hleba Borysa wymierz [nieczytelne] howczy, a po prawej grunt pana Meszczeryna Hryszyna. Od ściany i kopca[?] w prawo granicą manasterską wedla kopców narożnych pobocznych [dłuższy fragment nieczytelny] starą granicą [nieczytelne] i mikicińską idąc do kopca narożnego na starych granicach Mikicina Pirohowszczy i Cierajowa przy dolinie [kopiec] usypany, który dzieli grunt JKM włości skaczkowskiej Czerniowa, a po prawej grunt pana Meszczeryna Mikicina. Od tej granicy i kopca w prawo starą granicą cierajowską i mikicińską znamionami na drzewach idąc [do kop]ca narożnego na starej granicy [nieczytelne, który dzieli grunt po lewej ręce JKM Cierajowa, z drugiej strony grunt pana [nieczytelne]kina [Potemkina?] Kochanowa, a po prawej grunt Mikicina. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy na drogę z Mikicina do Kochanowa idacej, przy której usypany kopiec. Tąż ścianą znamionami na drzewach wedla kopców pobocznych w rów starej granicy mikicińskiej. Rowem w niż do drogi z Worotyszyna do Smoleńska idącej, przy której na dolinie usypany kopiec.[nieczytelne] prosto przez ruczajek rów do kopca narożnego na brzegu rzeki Piasecznej usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie pana Juria Potemkina Głuchowa, a po prawej grunt pana Meszczeryna. I tam się granica tego obrębu skończyła.

A zaś w drugim obrębie w tejże włości nad rzeczką Piaseczną leżące pustosz Zytczyna [okienko] Zybickino. Tego obrębu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki Piasecznej do ujścia [?] rzeczki Świeżewice. A rzeczką Świeżewicą w górę środkiem idąc do kopca narożnego na brzegu tej rzeczki Świeżewice po prawej ręce wedla drogi [nieczytelne] noszyńskiej usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce wedla drogi [nieczytelne] szyńskiej ze dwu stron pana Juria Potemkina, a po prawej grunt pana Meszczeryna [nieczytelne]. Od tej rzeczki i kopca w prawo powróciwszy drogą ciemaszyńską idąc wedle kopców pobocznych w rów, a rowem w ruczaj Deśnieska. A ruczajem [Deśnieską] w górę rowem w same wierchowie, przy którem w starej granicy [nieczytelne] usypany kopiec poboczny. Tąż ścianą granicą cierejszyńską [nieczytelne] [znamiona]mi na drzewach wedle kopców pobocznych idąc do kopca [nieczytelne] przy starej granicy tej toryńskiej usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie pana Potemkina Czerniszyna, a po prawej pana Meszczeryna Tyczyna. Od tej ściany i kopca w prawo, w starą granicę tylaryńską przez rzeczkę Piaseczną w granicę pana Bernata Rzeczyckiego, a granicą pana Rzezickiego [?!] wedla kopców pobocznych w rzeczkę Wiergininkę na starej granicy Letiekina [?] i tam się granica kończy.

W tych ograniczeniach we dwu obrebach kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók dwieście wymierzywszy dostateczne ograniczenie uczyniwszy [dłuższy fragment nieczytelny] panu Meszczerynowi [dłuższy fragment nieczytelny] z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnai dwudziestego ósmego july roku tysiąc sześćset trzydziestego czwartego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz