DANINA JMP JANA MILEWSKIEGO (DRUGA)

danina Jana Milewskiego 003Jan Milewski otrzymuje wymiar derewienki Usochy, poczynków Karpniowo, Pieczonki, Charszyno, Bierły nad rzeką Ruchą we włości dąbrowieńskiej oraz Połzinki we włości małachowskiej. Przepisał, zredagował i mapka opatrzył Jakub Brodacki.

UWAGA! W roku 1635 Połzinki należały jeszcze do Samuela Zienowicza.

Jag 906, s. 392 wg pierwotnej numeracji (skan 341)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym moim pisaniem, iż za przywilejem JKM PNM JMP Janowi Milewskiemu wojskiemu i podwojewodziemu smoleńskiemu na włók trzydzieści pięć danym i za osobliwem listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego, mahowskiego etc. starosty, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego w uroczyskach, które są w pierwszym liście podawczym specifikowane włók trzydzieści pięć mianowicie w derewience Usochach, która była przez teraźniejszą wojnę spustoszała, w poczynkach Karpniowie, Pieczonkach, w Charszynie, w Bierłach [s. 342] nad rzeczką Ruchą obapół brzegi gruntu zajmując, Połzinki, które to Połziki z małachowskiego stanu w ten obrąb według przywileju pomiarą zajęto nad rzeczką Szczołbną. Które pustoszy wzwyż pomienione tak jako są same w sobie z dawna w starych granicach w województwie smoleńskiem w stanie dąbrowieńskiem leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice starej z JMP Podbereskim z derewnią Wołkowem i z Hrybanami po pewne znamiona na drzewach krzyże i po trzy wręby wycięte. Także z JMP Haykiem po starą granicę z derewnią Bierdnikami, z panem Wolskim z derewnią Szerkowem, z panem Łowienieckiem z derewnią Dołbaczowem, z domarackiemi bojarami JKM zamku smoleńskiego z derewnią Obyminem, z JMP Zienowiczem chorążem mścisławskiem z derewnią Połzikami większemi, z panem Pustoszkinem z derewnią Dziedowem, z Hołubowiczami bojary JKM. Po pewne granice i znamiona na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto po kopce poboczne usypane na starych granicach.

Które to włók trzydzieści pięć za przywilejem JKM wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc wieczyste dzierżenie prawa lennego JMP Janowi Milewskiemu wojskiemu i podwojewodziemu smoleńskiemu. Co dla lepszej wiary i pewności daję mu ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej i z moją pieczęcią. Pisan w Usochach roku tysiąc sześćset trzydziestego siódmego miesiąca augusta dwudziestego wtórego dnia.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz