Danina JMP Aleksandra Ogińskiego (część 2)

Rejestr mieszkańców majętności Zarubianki (kontynuacja wpisu poprzedniego.

kaspelska włość danina Aleksandra Ogińskiego 002

Rejestr podania majętności Zarubianek derewienek i poddanych z pisania JMPanu Aleksandrowi Ogińskiemu chorążemu trockiemu. Mianowicie

1

Roman

Wójt

2

Iwan

Piotrowicz

3

Wasili

Bystrykow

4

Nikon

Bystrykow

5

Siemion

Fiedorowicz

6

Taras

Fiedorowicz

7

Hryna

Dmitrowicz

8

Terech

Dmitrowicz

9

Kirej

Opanasowicz

10

Miszko

Demidowicz

11

Ułas

Demidowicz

12

Nikon

Silewicz

13

Wasili

Hychorowicz

14

Parhin

Iwanowicz

15

Fiedor

Iwkulewicz

16

Fiedor

Pawłowicz

17

Iwan

Pawłowicz

18

Fiedor 2

Pawłowicz

19

Kuźma

Filonowicz

20

Oleksiej

Sichanowicz

A prychorych [?] dwa

Derewienka Samsonowo służ ½

1

Onoszko

Klimowicz

2

Jakub

3

Hawryło

Derewienka Hwoździenicy służ 3

1

Stepan

Kozieł z dwiema

2

Karpem

3

Tymochpejem

4

Hawryło

Iwanowicz, z zięciem

5

Ancipem

6

Karp

Hawryłowicz

7

Piotr

Hawryłowicz

8

Wasili

Potycz

9

Auchim

Ancipowicz

Derewnia Krasna Dąbrowa służ 33

1

Kalenczej

Denisowicz

42[?]

Synów trzy żonatych

3

Iwan

4

łukasz

5

Ziemow

Bołutanow

6

Siemion

Bołutanow

7

Miszko

Szapował

8

Denis

Hemon

9

Wdowa z synem Łankiem

10

Mikita

Matwiejowicz

11

Harko

Andrejewicz

12

Wasili

Kaczan

Derewienka Kostyczyno służ 2

Poczynek Wołoszyno słobodczy 2

1

Stepha

2

i Krysztoph

Derewienka Hodykino służ [nieczytelne]

1

Kuprej

Kondratowicz

2

Filis

Kondratowicz

3

Andrej

Ipanasowicz

4

Wdowa ze dwiema synami

5

Sienka

Lewonowicz [?]

6

Partien

Iwanowicz [?]

7

Z zięciem swoim Safenem [?]

Poczynek Ignatowo służ

1

Hinko

Ihnatowicz

23

Jermoła Horożnym z synem żonatym

Derewienka Manylowo służ

1

Kolesnik z dwiema synami żonatymi

2

Kyryło

Derewnia Czerniany służ 5

1

Manuiło

Hryhorewicz

2

Kondraszko

Mikułowicz

3

Z bratem Hryszkiem

Hapon

Łochmanowicz

Szymon

Iwanowicz

Fydor

Wasilewicz

Rocko

Andrejewicz

Dawid

Andrejewicz

Hryhory

Sielonek z synem Matwiejem. Przy których dwa.

Poczynek Rokczna Surokonienis

Słobodczyk ze trema synami

Poczynek Homczyno chata jednak pięci [?]

Derewnia Wawulino służb 1

Sierhej

Demidowicz

Iwan

Turko

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz