DANINA HELIASZA WIŃSKIEGO

danina Heliasza Wińskiego 002Heliasz Wiński otrzymuje wymiar nad rzeczką Słowazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował, zidentyfikował właściciela i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

W dokumencie imię i nazwisko Wińskiego, jak również nazwa miejscowości zostały wymazane, jednak nie dość starannie. Być może chodzi o miejscowość Mikolino vel Mikuliwszczyzna (patrz niżej). Ale dokument wymiaru chyba nie dotyczy samego Mikolina, lecz nadliczbowych ośmiu włók, o których potwierdzenie prosił Wiński króla w 1641 roku (przywilej z dn. 12.10.1641 r. patrz Rejestr podymnego z 1650 r. s. 159, przyp. 437) i o których wspomina Zaręba pod koniec dokumentu.

Ponadto w Metryce Litewskiej są następujące dokumenty dotyczące daniny Wińskiego we włości dołhomowskiej:

101, 152 – w 25.02.1625 r. otrzymuje uroczysko Załuże (włók 70), które jednak przekazano dominikanom smoleńskim (patrz 108,31 niżej);

108, 31 – w 1.06.1633 r. po rezygnacji z Załuża otrzymuje miejscowości Mikulszczyzna, Obozisko Pożarowe, Połucino, Poczynek Starozarosły aż do rzeki Świnny (włók 70).

Wymazanie nazwiska w księdze Zaręby jest być może wynikiem zasądzonej konfiskaty dóbr, zapewne po 1654, bo w tymże roku Wiński nadal posiadał wieś Mikolino (por. Spis obywateli smoleńskich z 1654 roku). Wiński figuruje w spisie treści do księgi Zaręby, jak również Rejestrze podymnego z 1650 r. (wyd. Stanisław Dumin i Andrzej Rachuba). Nazwisko to widnieje też w Rejestrze popisowym z 1648 r. Nie ma go natomiast w podobnym spisie z roku 1633.

Jag 906, s. 139 wg pierwotnej numeracji (skan 144)

…rzeczką Słowazą obapół i nad rzeczką Świnną końcem leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki Słowazy i rowu wielkiego, przy którym kopiec, który dzieli grunt Kruhłowa. Od tego kopca i błota Słowazą, idąc rowem w górę w wierzch rowu do kopca i ściany przesieczonej i gościńca z Dorobuża do Smoleńska idącego, przy którym kopiec po lewej stronie usypany na gruncie skreślone. Od tej ściany i kopca, idąc gościńcem do Suchej Słowazy. W prawo do kopca i wierzchowie rzeczki Hołchoł, przy której kopiec i gościńcu do Jackowa idącego. Od tego gościńca i kopca, tem rowem i rzeczką idąc w niż do drogi z Niejałowczyzny do skreślone idącą, i do ściany przesieczonej, na której na brzegu kopiec. Od tej rzeczki Chołchoł i kopca idąc ścianą z rubieżami prosto przez drogę mikolińską do kopca narożnego na brzegu błota Słowazy usypanego, który dzieli grunt JKM. Od tej ściany i kopca w prawo prostą ścianą idąc z rubieżami w rzeczkę Słowaz[ę]. A Słowazą w niż w ścianę przesieczoną z rubieżami w wierchowie ruczaju Czarnej Hręzi (w ścianę przesieczoną), który idzie pobok dąbrowy. Z ruczaju Czarnej Hręzi w ścianę przesieczoną z rubieżami idąc, wedle dąbrowy prostem trybem przez czarny las z rubieżami w rzeczkę Świnną. A rzeczką Świnną w górę do Wielkiego Mchu Gołego. A mchem w prawo wedle Ostrowa idąc w ścianę przesieczoną, która dzieli grunt p. Długoszyńskiego i p. Burzyńskiego. Tą ścianą idąc wedle popa Żyrkowicza, idąc przez gościniec smoleński, przy którym kopców dwa, po bok ostrogu, wielkiem rowem w rzeczkę Słowaz[ę]. A Słowazą w górę do pierwszego rowu i kopca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami etc. etc. Które to włók [?] xxxxxxxxxx wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc dzierżenie JMP xxxxxx xxxxxxxxx, stosując się z przywil[e]jem JKM xxxxx xxxxxxxxx, a panu xxxx xxxxxxxx, za listem podawczem i uniwersałem JKM włók ośm. Na co dałem ten list mój z podpisem ręki mej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia ósmego octobris roku tysiąc sześćset dwudziestego ósmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz