Danina Bohdana Kraskowskiego

O daninie dla Kraskowskiego (włók 15) we włości trubeckiej wspomina Godziszewski (Granica polsko-moskiewska wedle pokoju polanowskiego…, Kraków 1934, s. 37). Oryginalny przywilej z dnia 6.05.1625 r. przechowywany był przed wojną w Bibliotece Krasińskich pod nr 3623, z. 101, f. 302 i razem z tą biblioteką spłonął. W przywileju nie wymieniono nazw wsi, które Kraskowski miał posiadać.

Tagi , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz